logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ152 ] TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ บานชมพู 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI191123
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ152 ] TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ บานชมพู 5D3N

  • เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น, นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี, ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น, ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน, ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
  • เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองอิบารากิ, สวนไคราคุ, พระใหญ่อุชิคุ, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป), เมืองยามานาชิ, ออนเซ็น + ขาปู, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ), พิธีชงชาญี่ปุ่น, โตเกียว, ช้อปปิ้งชินจูกุ, ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 มี.ค. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 30,888 38,788 แสดง - 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 39,888 47,788 แสดง - 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 39,888 47,788 แสดง - 34
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 39,888 47,788 แสดง - 34
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ152 ] TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ บานชมพู 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ152 ] TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ บานชมพู 5D3N
ราคาเริ่มต้น 24,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน