logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ151 ] NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI191124
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ151 ] NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ 5D3N

  • ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน, อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้, อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง, เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า, สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า, ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ
  • เมืองนาโกย่า, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, เมืองทาคายาม่า, ซันมาชิซูจิ, เมืองมัตสึโมโต้, ปราสาทมัตสึโมโต้, เมืองนากาโน่, ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุตานิ, พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ, แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู, ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท(ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย), เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น, ทะเลสาบฮามานาโกะ, เมืองนาโกย่า, ช๊อปปิ้งซาคาเอะ
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ม.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 ( 71 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 24,888 32,788 แสดง - 34
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 34
Sold Out
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 20,888 28,788 แสดง - 34
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ151 ] NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ151 ] NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ 5D3N
ราคาเริ่มต้น 19,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน