logo

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE05 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก สละโสดตัวแม่ ] 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI191280
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE05 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก สละโสดตัวแม่ ] 5D3N

  • ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด!, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง, ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
  • เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านกาแฟ, เมืองไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, วัดเสียไห่เฉิงหวง, ร้านพายสับปะรด, ร้านสร้อยสุขภาพ, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน), ร้านคอสเมติก, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดไต้หวัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 ต.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 ( 137 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 16,878 22,378 แสดง - 31
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 22,878 29,378 แสดง - 31
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 22,878 29,378 แสดง - 31
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 31
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 31
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 31
Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 31
Sold Out
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 19,878 26,378 แสดง - 31
Sold Out
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 16,878 22,378 แสดง - 31
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 17,878 23,378 แสดง - 31
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 16,878 22,378 แสดง - 31
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
Sold Out
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE05 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก สละโสดตัวแม่ ] 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE05 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก สละโสดตัวแม่ ] 5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,878
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน