logo

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE05 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก สละโสดตัวแม่ ] 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI191280
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE05 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก สละโสดตัวแม่ ] 5D3N

  • ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด!, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง, ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
  • เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านกาแฟ, เมืองไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, วัดเสียไห่เฉิงหวง, ร้านพายสับปะรด, ร้านสร้อยสุขภาพ, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน), ร้านคอสเมติก, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดไต้หวัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ก.พ. 63 - 28 มี.ค. 63 ( 35 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE05 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก สละโสดตัวแม่ ] 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE05 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก สละโสดตัวแม่ ] 5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,878
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน