logo

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE07_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ALISAN บินคุ้ม เที่ยวครบอ 5D4N

รหัสทัวร์ : VINI191290
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE07_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ALISAN บินคุ้ม เที่ยวครบอ 5D4N

  • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ, ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู, ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี, ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, แช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก
  • ไถจง, มิยาฮาร่าไอศกรีม, เจียอี้, ตลาดกลางคืนเจียอี้, อาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน, ชิมชาอู่หลง, ไถจง, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซำจั๋ง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ไทเป, เจียงไคเช็ค, ชมผลิตภัณฑ์, ปะการังแดง, ตึกไทเป101, ซีเหมินติง, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, เส้นทางรถไฟสายผิงซี, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลาไทเป, ไทเป, หมู่บ้านสายรุ้ง
  • ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี, สเต็กจานร้อน, พิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
2 พ.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 31
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 31
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 16,900 20,900 แสดง - 31
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 31
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 19,900 23,900 แสดง - 31
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 18,900 22,900 แสดง - 31
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE07_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ALISAN บินคุ้ม เที่ยวครบอ 5D4N
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE07_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ALISAN บินคุ้ม เที่ยวครบอ 5D4N
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน