logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ155 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ

รหัสทัวร์ : VINI191340
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ155 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ

  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
  • เมืองยามานาชิ, ภูเขาไฟฟูจิ, พิธีชงชาญี่ปุ่น, เมืองโตเกียว, ช้อปปิ้งชินจูกุ, ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, เมืองสึคุบะ, เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, แช่น้ำแร่ออนเซน, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ, เมืองนาริตะ, ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
16 มี.ค. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 34
Sold Out
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
Sold Out
29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
Sold Out
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
Sold Out
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
Sold Out
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
Sold Out
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
Sold Out
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 31,888 39,788 แสดง - 34
Sold Out
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 31,888 39,788 แสดง - 34
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ155 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ155 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ
ราคาเริ่มต้น 19,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน