logo

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE006_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191486
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE006_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4D3N

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชมตึก Taipei 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง, ชมหมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village
  • ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ไถจงไนท์มาเก็ต, ล่องเรือสุริยันจันทรา, วัดเสวียนกวง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ตึกไทเป 101, สร้อยสุขภาพ, ตลาดปลาไทเป, ร้านพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอาง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, มิฮายาร่าไอศกรีม
  • เมนูปลาประธานาธิบดี, ไอศกรีม MIYAHARA
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 62 - 16 ก.พ. 63 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 12,900 16,900 แสดง - 30
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 30
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 30
Sold Out
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 12,900 16,900 แสดง - 30
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 30
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 30
Sold Out
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 13,900 17,900 แสดง - 30
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,900 17,900 แสดง - 30
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE006_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE006_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4D3N
ราคาเริ่มต้น 12,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน