logo

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE59 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่] 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI191683
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE59 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่] 5D3N

  • ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน, แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, เมืองเจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, น้ำพุร้อนเป่ยโถว, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านคอสเมติก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.พ. 63 - 29 มิ.ย. 63 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 18,999 24,499 แสดง - 31
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 31
Sold Out
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 20,999 26,499 แสดง - 31
Sold Out
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 19,999 25,499 แสดง - 31
Sold Out
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 19,999 25,499 แสดง - 31
Sold Out
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 19,999 25,499 แสดง - 31
Sold Out
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 19,999 25,499 แสดง - 31
Sold Out
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 18,999 24,499 แสดง - 31
Sold Out
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 18,999 24,499 แสดง - 31
Sold Out
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 17,999 23,499 แสดง - 31
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE59 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่] 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE59 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่] 5D3N
ราคาเริ่มต้น 17,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน