logo

ทัวร์จีน [ ZLJG02 ] จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก [เลทส์โก มังกรหยกสยบเมฆา] 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191803
ทัวร์จีน [ ZLJG02 ] จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก [เลทส์โก มังกรหยกสยบเมฆา] 4D3N

  • บินตรงลี่เจียง!! นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก, ชมทะเลสาบไป๋สุยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  • เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า, วัดชงจ้านหลิน, วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย, ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองลี่เจียง, เมืองเก่าลี่เจี่ยง, ร้านบัวหิมะ, เมืองลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ), ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์), อุทยานน้ำหยก, ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน, ร้านหยก, สระมังกรดำ, เมืองลี่เจียง
  • ภัตตาคาร
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
12 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 12,999 15,499 แสดง - 20
19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 12,999 15,499 แสดง - 20
26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 14,999 17,499 แสดง - 20
2 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 12,999 15,499 แสดง - 20
9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 13,999 16,499 แสดง - 20
16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 12,999 15,499 แสดง - 20
23 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 12,999 15,499 แสดง - 20
30 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 12,999 15,499 แสดง - 20
6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 12,999 15,499 แสดง - 20
13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 12,999 15,499 แสดง - 20
20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 12,999 15,499 แสดง - 20
27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 12,999 15,499 แสดง - 20

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน [ ZLJG02 ] จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก [เลทส์โก มังกรหยกสยบเมฆา] 4D3N
ทัวร์จีน [ ZLJG02 ] จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก [เลทส์โก มังกรหยกสยบเมฆา] 4D3N
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน