logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ พุกาม 24 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI200146

ทัวร์พม่า [ MDL-RM01-PG ] ทัวร์พม่า MANDALAY-BAGAN (PG) 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์, สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม, ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม, ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอิรวดีสู่ เมืองมิงกุน, ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
 • มัณฑะเลย์, พุกาม, จุดชมวิวเมืองพุกาม, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดมนูหา, วัดกุบยางกี, วิหารสัพพัญญู, วัดอนันดา, เครื่องเขิน, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ติโลมินโล, มัณฑะเลย์, สะพานไม้อู่เป็ง, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี, มิงกุน, เจดีย์ชินพิวมิน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, วัดกุโสดอ, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์
เดินทางช่วง
2 ต.ค. - 15 พ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด VINI191741

ทัวร์พม่า [ ZMDL04 ] พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, เจดีย์ชเวสิกอง, ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ชมวิวทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม, ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร พิเศษ !!! พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ, เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
 • เมืองพุกาม, ชมวิวพระอาทิตย์ตก, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดอานันดา, วัดมนุหะ, วัดกุบยางกี, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมมายันจี, ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, เมืองสกายน์, เจดีย์กวงมูดอ, วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก), พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดกุโสดอร์
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 15 พ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด VINI191740

ทัวร์พม่า [ ZMDL05 ] พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์, สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์, พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม, ชมอาทิตย์อัสดง, สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า, ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร พิเศษ !!! พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ, เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
 • เมืองพุกาม, ชมวิวพระอาทิตย์ตก, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดอานันดา, วัดมนุหะ, วัดกุบยางกี, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมมายันจี, เมืองอมรปุระ, สะพานไม้อูเบง, มัณฑะเลย์, เมืองมินกุน, ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี, เจดีย์มิงกุน, ระฆังมินกุน, เจดีย์ชินพิว, ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, เมืองสกายน์, เจดีย์กวงมูดอ, วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก), พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดกุโสดอร์
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 16 พ.ย. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63
8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63
15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
14,999