logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์บรูไน 6 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI190925

GQ1BWN-BI001 ทัวร์บรูไน Impression นครแห่งสันติสุข (3D2N)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah, หมู่บ้านกลางน้ำ, ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Isman, ชมลิงจมูกยาว, พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia, มัสยิด Omar Ali Saiffuddien
 • ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต, ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์
เดินทางช่วง
15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
 Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น
15,900
ทัวร์โค๊ด VINI190942

GQ1BWN-BI002 ทัวร์บรูไน บรูไน The Empire (3D2N)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah, หมู่บ้านกลางน้ำ, ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Isman, ชมลิงจมูกยาว
 • ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต, ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์,
เดินทางช่วง
15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
 Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI190924

GQ1MNL-BI001 ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ Beautiful day (5D4N)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman, มัสยิด Omar Ali Saiffuddien, พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia, หมู่บ้านกลางน้ำ, ล่องเรือชมลิงจมูกยาว, มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah, พิพิธภัณฑ์ Malay Technology, ชมวิวภูเขาตาอัล, ชมโชว์พื้นเมือง, โบสถ์ซานอะกุสติน
 • ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต, Tamu Market, ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์, ช็อปปิ้งห้าง SM Mall
เดินทางช่วง
23 พ.ย. - 11 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
 Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น
22,900