logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์กัมพูชา 12 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191806

ทัวร์กัมพูชา [ BT-REP01_FD ] ทัวร์กัมพูชา มหัศจรรย์...กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3D2N

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, สักการะ องค์เจ๊ก เองค์จอม ปราสาทบายน, ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชีย, ชมโชว์ระบำอัปสรา
  • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  • เสียมเรียบ, ล่องเรือโตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, ชมโชว์ระบำอัปสรา, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ไนท์มาร์เก็ต, ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 31 พ.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด VINI191807

ทัวร์กัมพูชา [ BT-REP02_FD ] ทัวร์กัมพูชา มหัศจรรย์....กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3D2N

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, สักการะ เองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายน, ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สุดในเอเซีย
  • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  • พนมเปญ, อนุสาวรีย์อิสรภาพ, วัดพนม, คุกตวลสเลง, พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล, พระเจดีย์เงิน, ตลาดชาทะไม, พนมเปญ, เสียมเรียบ, ล่องเรือโตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, ชมโชว์ระบำอัปสรา, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ตลาดซาจ๊ะ
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 31 พ.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,900