logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์กัมพูชา 1 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191057

CNB-02 กัมพูชา นครวัด นครธม 3D2N

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม, โชว์ระบำนางอัปสร, ปราสาทบันทายสรี, ปราสาทบายน
  • อาหารจานเด่น ร้านอาหารท้องถิ่น พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร
  • พนมเปญ, เสียมเรียบ, สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม, วัดเพรียพรหมรัตน์, โชว์ระบำนางอัปสร, ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ, ปราสาทบันทายสรี, นครธม, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, NIGHT MARKET, เสียมเรียบ
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 27 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
 Air Guinea Cargo
เริ่มต้น
7,999