logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เจียอี้ 103 พีเรียดจาก จาก 18 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191601

ทัวร์ไต้หวัน [ CITPE01 ] ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ (บินเช้า-กลับค่ำ) 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน, แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring, ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว, ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง, ฟรี WIFI บนรถ
 • อาหารจานเด่น พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
 • เมืองเจียอี้, ตลาดเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ชิมชาอู่หลง, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, ไถจง, หนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, ไทเป, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), ขนมพายสับปะรด, ร้านเครื่องสำอาง, ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, MITSUI OUTLET MALL
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 28 มี.ค. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด VINI191679

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTEP01 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] 6D4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป๋า, สัมผัสความงามของอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา, ช้อปปิ้งจัดเต็ม!!, เช็คอินครบทุกไฮไลท์
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองหนานโถว, วัดจงไถฉานซื่อ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เมืองเจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง, ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, ร้านสร้อยสุขภาพ, วัดหลงซานซื่อ, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านคอสเมติก, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, เมืองผิงซี, หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น, ปล่อยโคมขงหมิง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, วัดซงซานฉือโย่ว, ตึกไทเป 101, ย่านซีเหมินติง
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
17,878
ทัวร์โค๊ด VINI200096

ทัวร์ไต้หวัน [ CI-202 ] ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี, กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, เมนูนึ่งจักรพรรดิ, สเต็กสลัดบาร์ไต้หวัน, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
 • หมู่บ้านสายรุ้ง, เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, วัดจงไถ่ฉานซื่อ, ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซิเหมินติง, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป101, เอาท์เล็ทมอลล์
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 20 ต.ค. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
17,900
ทัวร์โค๊ด VINI191683

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE59 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน, แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, เมืองเจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, น้ำพุร้อนเป่ยโถว, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านคอสเมติก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 29 มิ.ย. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค๊ด VINI200103

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE002_CI ] ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมอุทยานอาลีซาน, ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจ้นทรา, ตึกไทเป 101, หมู่บ้านสายรุ้ง, นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR, สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู, พิเศษ แช่ออนเซ็นส่วนตัว
 • อาหารจานเด่น สเต็กจานร้อน, ไอศครีม MIYAHARA
 • ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, เจียอี้, ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต, ร้านใบชา, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ไถจง, ร้านพายสับปะรด, มิยาฮาร่า ไอศกรีม, ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต, หนานโถว, ฟาร์มแกะชิงจิง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ไถจง, ไทเป, ศูนย์ GERMANIUM, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89), ศูนย์เครื่องสำอาง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต, วัดหลงซาน, นั่งรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน
เดินทางช่วง
4 มี.ค. - 6 พ.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด VINI191289

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE01_CI ] มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู เที่ยวครบ 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมวัดหลงซาน ลู่กัง นั่งสามล้อชมเมืองโบราณ ลู่กัง, ชมพิพิธภัณฑ์กระจก นั่งรถไฟ ชมอุทยานอาลีซาน ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต, นั่งกระเช้าและล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!!! ปลาประธานาธิบดี, สเต็กจานร้อน, ทานอาหารที่ร้านสุดหรู Taipei 101 ชั้น 86
 • เมืองจางฮวา, วัดหลงซานลู่กัง (นั่งสามล้อ), ถนนโบราณลู่ก่าง, พิพิธภัณฑ์กระจก, ไถจง, หนานโถว, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา(นั่งกระเช้า), วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, เจียอี้, WENHUA NIGHT MARKET, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ไถจง, ร้านพายสับปะรด, ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต, ไทเป, ศูนย์ GERMANIUM, ตึกไทเป 101, COSMETIC, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต, เถาหยวน
เดินทางช่วง
4 มี.ค. - 6 พ.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด VINI191682

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE52 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2] 6D4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว, นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake), นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง, แช่น้ำแร่ส่วนตัว
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ปลาประธานาธิปดี, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดไต้หวัน
 • หนานโถว, วัดเหวิ่นหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, นั่งกระเช้าพาโนราม่า, หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, เจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ, ร้านชาอู่หลง, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านสร้อยสุขภาพ, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ซีเหมินติง, นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน, อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ, ร้านหยก, นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านเครื่องสำอาง, Mitsui Outlet Park
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 15 มิ.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI191686

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE20 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2] 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ, ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, อาหารซีฟู้ด
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, เจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง, ไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, COSMETIC SHOP, ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว, MITSUI OUTLET PARK
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 21 มิ.ย. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI191680

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE03 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลสโก อินดี้ตัวแม่] 7D5N

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสุดคุ้ม!! ครบจบที่ 3 อุทยาน ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด, พักหรู 4 ดาว เเช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน, วัดจงไถฉานซื่อ (Chung Tai Chan Monastery) ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake), อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area), อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area), ตึกไทเป101 (Taipei 101), ชมน้ำตก ฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงาม
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
 • เมืองหนานโถว, วัดจงไถฉานซื่อ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เมืองเจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง, ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, ร้านสร้อยสุขภาพ, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง, ย่านซีเหมินติง, ฮัวเหลียน, อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ, ร้านหยก, ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านคอสเมติก, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, MITSUI OUTLET PARK
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 17 มี.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
20,878
ทัวร์โค๊ด VINI191688

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE02_BR ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....TAIWAN SAKURA SEASON 2020 6D4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว+อาลีซาน, Taipei 101, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ฟาร์มแกะ Qingjing, ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา, แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ, ปลาประธานาธิบดี, ชาบูชาบูบุปเฟ่ต์, พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP ร้าน MIYAHARA ICE CREAM
 • หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ไถจง, มิฮายาร่าไอศกรีม, ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ฟาร์มชิงจิง, FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE, ไทจง, ร้านพายสับปะรด, ไทเป, ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89), พิพิธภัณฑ์กู้กง, DUTY FREE, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 17 มี.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
20,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม