logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์จีน 624 พีเรียดจาก จาก 50 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191618

ทัวร์จีน [ SCKMG01 ] ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื้อ ซุปตาร์... น้ำแข็งใส บินเช้า-กลับดึก 5D2N

 • ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง, ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร, แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย, ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน, วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด , ขนมจีนข้ามสะพาน และ อาหารกวางตุ้ง
 • สวนน้ำตก สวนสตรอว์เบอร์รี่, คุนหมิง, ตงชวน, แผ่นดินสีแดง, ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า), เมืองคุนหมิง, ร้านบัวหิมะ, วัดหยวนทง, เมืองโบราณกวนตู้-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. 62 - 24 มี.ค. 63 (26 ช่วงวันเดินทาง)
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 Shandong Airlines
เริ่มต้น
7,888
ทัวร์โค๊ด VINI191610

ทัวร์จีน [ FDKMG01 ] ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินแดง ซุปตาร์..วันเดอร์แลนด์ บินเช้า-กลับเช้า 4D2N

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย, ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร, ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน, สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง, วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง
 • คุนหมิง, เมืองตงชวน, แผ่นดินสีแดง, ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า), เมืองคุนหมิง, สวนสตรอเบอร์รี่, สวนน้ำตกคุนหมิง, เมืองโบราณกวนตู้, ตลาดหมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน, ร้านบัวหิมะ, วัดหยวนทง, อิสระช้อปปิ้งที่ประตู ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 (27 ช่วงวันเดินทาง)
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
8,888
ทัวร์โค๊ด VINI190978

GQ1DYG-CZ002 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ (CZ)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เขาเทียนเหมิน, ประตูสวรรค์, โชว์เหม่ยลี่เซียงซี, สะพานแก้วที่ยาวที่สุด, ถ้ำมังกรเหลือง
 • อาหารจานเด่น ปูขน, หม้อไฟทะเลจักรพรรดิ
 • อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เดินทางช่วง
22 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด VINI191575

ทัวร์จีน [ PCN04-SC ] ทัวร์จีน คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว 5D2N

 • ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองตงชวน ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี หรือ แผ่นดินสีแดง, ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติ ถ้ำไซอิ๋ว, ท้าความเสียวกับ สะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตรจากระดับน้ำทะเล, พิชิตความสูง 4,223 เมตร ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สัมผัสความหนาวเย็นและหิมะ, สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ชมสวนผลไม้, วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน, โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาวทุกคืน !!!
 • อาหารจานเด่น เมนู พิเศษ!! อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
 • ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า), เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน, ระหว่างทางแวะไร่ผลไม้สตอเบอรี่, คุนหมิง, ถ้ำไซอิ๋ว, สะพานแก้ว (รวมสไลด์เดอร์ขากลับ), ร้านบัวหิมะ, วัดหยวนทง, น้ำตกคุนหมิง, ถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
18 ธ.ค. 62 - 24 มี.ค. 63 (30 ช่วงวันเดินทาง)
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
 Shandong Airlines
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค๊ด VINI191614

ทัวร์จีน [ 8LLJG01 ] ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์ ดินแดนในฝัน ก.ย.19 - เม.ย. 20 (บินเช้า-กลับบ่าย) 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงสู่ลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี, ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO, หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน... ภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี, เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน
 • เมืองลี่เจียง, จงเตี้ยน (แชงกรีล่า), โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง, ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณจงเตี้ยน, ภูเขาหิมะสือข่า, หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า), จงเตี้ยน, ลี่เจียง, ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณลี่เจียง, ** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**
เดินทางช่วง
22 ธ.ค. 62 - 29 เม.ย. 63 (19 ช่วงวันเดินทาง)
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
 Lucky air
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด VINI191619

ทัวร์จีน [ XJPVG03 ] ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เข่ออาย (บินดึก-กลับเช้า) 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล, ขึ้นตึก SWFC ชมวิว เมืองเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100, ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก, เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน, ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ... ขาหมูร่ำรวย ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว และเสี่ยวหลงเปา
 • เซี่ยงไฮ้, จูเจียเจี่ยว, ล่องเรือชมเมืองโบราณ, เซี่ยงไฮ้, ร้านผ้าไหม, ย่านซินเทียนตี้, ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ), ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวชั้น 100, ลอดอุโมงค์เลเซอร์, หาดไว่ทาน, ถนนนานกิง, ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery, ร้านหยก, ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว, สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
เดินทางช่วง
5 ก.พ. - 2 มิ.ย. 63 (35 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด VINI190877

MFM03 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ (4วัน3คืน)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
19 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด VINI191598

ทัวร์ไต้หวัน [ VZRMQ01 ] ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทร,า ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101, ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย, ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน, พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1 คืน, ฟรี WIFI บนรถ
 • อาหารจานเด่น อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ตลาดกลางคืนซื่อหลิน, ขนมพายสับปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), วัดหลงซาน, ร้านเครื่องสำอางค์, ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE, หนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 62 - 25 มี.ค. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด VINI191611

ทัวร์จีน [ CZDYG02 ] ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย ซุปตาร์... ห้าดาว ภาค2 บินเช้า-กลับดึก 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน, สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานข้ามเขาที่ยาวและสูงที่สุดในโลก, ถ้ำมังกรเหลือง ถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย, ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน, หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน, พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี, อาหารพื้นเมือง, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด และอาหารทะเล+ไวน์แดง
 • จางเจียเจี้ย, เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า), ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า), ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ), ร้านหมอนยางพารา, เทียนจื่อซาน, ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง, สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง, เขาอวตาร, ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง, โชว์เหม่ยลี่เซียงซี, ร้านหยก, สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก, ร้านใบชา, ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ), อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน, จางเจียเจี้ย, ฟ่งหวง, เมืองโบราณฟ่งหวง, ล่องเรือลำน้ำถัวเจียงสะพานสายรุ้ง, จิตรกรรมภาพวาดทราย, อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เดินทางช่วง
17 ม.ค. - 26 มี.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
17 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด VINI191613

ทัวร์จีน [ XWTSN03 ] ทัวร์จีน ปักกิ่ง ซุปตาร์...SNOW 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ กำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก, จัตุรัสเทียนอันเหมิน.. หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก, เที่ยวไฮไลท์ !! พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน, สนุกสนานกับกิจกรรม.. BEIJING SNOW WORLD, พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว, พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว
 • นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง, จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้ามกู้กง, พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน, ร้านไข่มุก, ร้านหมอนยางพารา, ชมกายกรรมปักกิ่ง, ร้านหยก, กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน, ร้านบัวหิมะ, Beijing Snow World, ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก, ร้านปี่เซียะ, ตลาดหงเฉียว, ปักกิ่ง
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. 62 - 2 มี.ค. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
12,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 50 โปรแกรม