logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์จีน 28 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI200128

ทัวร์ฮ่องกง [ ZHKG23 ] ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลทส์โก ส้มพาฟิน 4 เมือง] 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา, สักการะพระใหญ่โป่วหลิน, หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว, ขอพรวัดอาม่า ที่เก่าแก่ของมาเก๊า, ชมสวนจำลองหยวนหมิง พร้อมโชว์การแสดง, ถ่ายรูปคู่ หอไอเฟลจำลอง, ชม THE VENETIAN MACAU, โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว, อิสระช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย และตลาดหล่อหวู่เซ็นเตอร์
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง, เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
 • ฮ่องกง, วัดโป่วหลิน, วัดแชกงหมิว, ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย, เซินเจิ้น, ช้อปปิ้งหลอวู่, จูไห่, สวนหยวนหมิงหยวน, ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา, จูไห่, มาเก๊า, วัดอาม่า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, วิหารเซนต์ปอล, เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน, เวเนเชี่ยน, มาเก๊า
เดินทางช่วง
21 ส.ค. - 7 ก.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด VINI191803

ทัวร์จีน [ ZLJG02 ] จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก [เลทส์โก มังกรหยกสยบเมฆา] 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงลี่เจียง!! นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก, ชมทะเลสาบไป๋สุยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า, วัดชงจ้านหลิน, วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย, ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองลี่เจียง, เมืองเก่าลี่เจี่ยง, ร้านบัวหิมะ, เมืองลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ), ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์), อุทยานน้ำหยก, ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน, ร้านหยก, สระมังกรดำ, เมืองลี่เจียง
เดินทางช่วง
16 ส.ค. - 30 ก.ย. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
23 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63
30 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63
6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63
13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63
 Lucky air
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด VINI191797

ทัวร์จีน [ ZCKG10 ] จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า [เลทส์โก บัลลังก์มังกรฟ้า] 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ และระเบียงแก้วอู่หลง, สัมผัสธรรมชาติระดับ 5A อุทยานเขานางฟ้า, ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, เที่ยวชมตลาดหงหยาต้ง และถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
 • อาหารจานเด่น สุกี้หม้อไฟ
 • เมืองฉงชิ่ง, อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ), เมืองอู่หลง, จุดชมวิวระเบียงแก้ว, อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว), เมืองฉงชิ่ง, ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย, ตลาดหงหยาต้ง, ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว, พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง, ศาลาประชาคม
เดินทางช่วง
18 ก.ย. - 21 ก.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด VINI191804

ทัวร์จีน [ ZLJG01 ] จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังหยก [เลทส์โก มังกรหยกสะท้านฟ้า] 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงลี่เจียง!!, นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก, ชมทะเลสาบไป๋สุยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, เต็มอิ่มฟิน 3 เมือง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองต้าหลี่, เมืองโบราณต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า), ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองเก่าจงเตี้ยน, เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า), วัดชงจ้านหลิน, วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย, เมืองลี่เจียง, เมืองเก่าซู่เหอ, สระมังกรดำ, เมืองลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ), ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์), อุทยานน้ำหยก, ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน, เมืองเก่าลี่เจียง
เดินทางช่วง
12 ส.ค. - 4 ต.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
 Lucky air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด VINI200096

ทัวร์ไต้หวัน [ CI-202 ] ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี, กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, เมนูนึ่งจักรพรรดิ, สเต็กสลัดบาร์ไต้หวัน, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
 • หมู่บ้านสายรุ้ง, เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, วัดจงไถ่ฉานซื่อ, ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซิเหมินติง, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป101, เอาท์เล็ทมอลล์
เดินทางช่วง
28 ส.ค. - 20 ต.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
17,900