logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์ยุโรป 363 พีเรียดจาก จาก 90 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191298

ทัวร์ไต้หวัน [ PTWNY31-VZ ] ไต้หวัน PRO TAIWAN COLORFUL Countdown 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา, เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ, ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์, หมู่บ้าน HINOKI แลนด์มาร์คไต้หวัน, นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! ชิมลองเมนูเสี่ยวหลงเปา/ปลาประธานาธิบดี
 • ไทจง, ล่องทะเลสาบ, วัดพระถั๋งซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ซีเหมิงติง, Countdown, ไทเป, ศูนย์เครื่องสำอาง, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม, เจียงไคเช็ค, ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟ, HINOKI, เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต, เจียอี้, ร้านพายสับปะรด
เดินทางช่วง
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
20,999
ทัวร์โค๊ด VINI190809

ZLHR05 อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน [เลสโก อาร์เทมิส]

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวอังกฤษง่ายๆ ใครๆก็เที่ยวได้ สะดวกสบายให้เราช่วยดูแลคุณ เข้าชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "อนุสาวรีย์เสาหินเสาหินสโตนเฮ้าส์"
 • มหาวิหารบาธ , โรงอาบน้ำโรมันโบราณ
เดินทางช่วง
19 ต.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
5 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
 Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น
29,999
ทัวร์โค๊ด VINI190046

TUR-PP9D-W5 ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 ต.ค. - 25 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
17 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
30,888
ทัวร์โค๊ด VINI190746

BT-IST01_TK ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
23 ต.ค. - 25 ธ.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
23 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 6 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
30,900
ทัวร์โค๊ด VINI190756

GQ3SAW-EK004 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH ตุรกี (10D7N)

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อังการ่า, คัปปาโดเกีย, คอนย่า, ปามุคคาเล่, เมืองโบราณเอเฟซุส, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, พระราชวังโดลมาบาเช, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, แกรนด์บาซาร์
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 11 ธ.ค. 62 (13 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
29 ต.ค. 62 - 7 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
30,900
ทัวร์โค๊ด VINI190037

TUR-HL9D-EK ทัวร์ตุรกี HELLO TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT BY EK

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 8 ธ.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
30,999
ทัวร์โค๊ด VINI190716

ZDME10 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อกไพร์ซรีเทิร์น]

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ยิ่งกว่าคุ้ม !! เช็คอินครบทุกจุดไฮไลท์เมืองมอสโคว์ ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ชมโบส์อัชสัมชัญเมืองซากอร์ส ถ่ายรูปสวยๆกับโบสถ์นิวเยรูซาเรม ชมจุดชมวิวมุมสูงเมืองมอสโคว์ ณ สวนซายาร์ดเยปาร์ค และ สวนโคโลเมนสโกเย
เดินทางช่วง
23 ต.ค. - 10 พ.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
 Qatar Airways
เริ่มต้น
30,999
ทัวร์โค๊ด VINI190048

TUR-SP8D-TK ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKEY 8 DAYS 5 NIGHT BY TK

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ต.ค. - 2 พ.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
20 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
26 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
32,999
ทัวร์โค๊ด VINI190067

MOS-ZA6DW5 ทัวร์รัสเซีย CIRCUS SUPER RUSSIA MOSCOW- ZAGORSK

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ต.ค. 62 - 26 มี.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
7 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
 Mahan Air
เริ่มต้น
33,888
ทัวร์โค๊ด VINI190734

GQ3DME-EK014 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส VDNKh Expo Park (6D3N)

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มอสโคว, เนินเขาสแปร์โรว์, ซาร์กอร์ส, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, จัตุรัสแดง, วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ถนนอารบัต, ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET, Outlet
เดินทางช่วง
20 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
20 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
6 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
33,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 90 โปรแกรม