logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ฟุกุโอะกะ 63 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191407

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ176 ] ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ, สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ, อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี, ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้, เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ, เมืองฟุคุชิมะ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ดิวตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 5 มี.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์โค๊ด VINI191689

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP76-SL ] ญี่ปุ่น PRO WINTER FUKUOKA BEPPU FREEDAY 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ, สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ เป็นสะพานแขวนที่สูงและยาวที่สุด, ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าท์เล็ต เท็นจิน + ย่านการค้ายูเมะทาวน์, แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น, อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน, WIFI FREE ON BUS
 • อาหารจานเด่น โ่รงแรม
 • ศาลเจ้าดาไซฟุ, สะพานแขวน โคโคโนเอะ, หมู่บ้านยูฟุอิน, เบปปุ, ยูเมะทาวน์, แช่ออนเซ็น, ขุมนรกเบปปุจิโกกุ (ชม 1 บ่อสีฟ้า), โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท, วัดโทโชจิ, DUTY FREE, ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน, อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เดินทางช่วง
24 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด VINI200218

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP77(B)-SL ] ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SPRING SEASON FUKUOKA BEPPU (FREE DAY) 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมดอกทิวลิป หรือ ซากุระ หรือ นีโมฟีล่าสีฟ้า ณ สวน Uminakamichi Seaside Park, หมู่บ้านยุฟุอิน ชมสวนดอกไม้ นาโนะฮานะ + ซากุระ, ชมบ่อน้ำร้อนสีฟ้า จิโกกุเมกุริ เมืองเบปปุ, สักการะ วัดพระใหญ่ ฟุกุโอกะ วัดโทโชจิ, พักโรงแรมออนเซ็น 1 คืน / อิสระฟรีเดย์เต็มวัน, WIFI FREE ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ศาลเจ้าดาไซฟุ, หมู่บ้านยูฟูอิน + ดอกบาโนฮานะ+ซากุระ, เบปปุ, บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ, ยูเมะ ทาวน์, แช่ออนเซ็น, ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต, สวนดอกนีโมฟีล่า ณ สวน Uminakamichi Seaside Park, วัดโทโชจิ, ช้อปปิ้งเท็นจิน, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เดินทางช่วง
21 มี.ค. - 28 เม.ย. 63 (24 ช่วงวันเดินทาง)
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
21,999
ทัวร์โค๊ด VINI191669

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP75-SL ] ญี่ปุ่น PRO SNOW FUKUOKA DON'T FORGET ME 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ, สนุกสนานกับหิมะเมืองใต้ รวมค่าเข้าลานสกี + กระดานเลือน, ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าท์เล็ต เท็นจิน + ย่านการค้าฮามาโนะมาจิ, แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น, ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปูยักษ์, WIFI FREE ON BUS
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • ศาลเจ้าดาไซฟุ, หมู่บ้านยูฟุอิน, ทะเลสาบคิริน, เมืองเบปปุ ยูมิจิโกกุ, โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท, ลานสกี, ย่านการค้าฮามาโนะมาชิ, สวนสันติภาพนางาซากิ, DUTY FREE, ช้อปปิ้งเทนจิน
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 27 ก.พ. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
22,999
ทัวร์โค๊ด VINI200152

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP77(A)-SL ] ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SAKURA FUKUOKA BEPPU 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมซากุระ ณ ปราสาทโคคุระ + สวนโอซาดะ Osada Park, ชมซากุระ ณ ซากปราสาทฟุกุโอกะและสวนมาอิซูรุ, ศาลเจ้าแดงริมหาด โมโตโนสุมิ อินาริ Motonosumi Inari, ชมบ่อนรก (สีฟ้า) เบปปุจิโกกุ, แช่ออนเซ็นเมืองเบปปุ, WIFI FREE ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ชมซากุระ ณ ปราสาทโคคูระ, ศาลเจ้าริมหาดโมโตโนสุมิ อินาริ, ช้อปปิ้งห้าง Sea Mall, ชมซากุระ ณ สวนโอซาดะ, ศาลเจ้ายูสะ, หมู่บ้านยุฟุอิน, ขุมนรกเบปปุจิโกกุ (ชม 1 บ่อสีฟ้า), ยูเมะทาวน์ เบปปุ, แช่ออนเซ็น, โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท, ชมซากุระ ณ ซากปราสาทฟูกุโอกะและสวนมาอิซูรุ, DUTY FREE, ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
เดินทางช่วง
24 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
22,999
ทัวร์โค๊ด VINI200219

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP77(C)-SL ] ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SONGKRAN FUKUOKA – NAGASAKI - HUIS TEN BOSCH 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวชมสวนสนุก HUIS TEN BOSCH ชมสวนดอกไม้ทุ่งทิวลิป, ชมประวัติศาสตร์ สวนสันติภาพนางาซากิ + ATOMIC BOMB, สักการะศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ, ชมซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ ราคุเอน, WIFI FREE ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ศาลเจ้าดาไซฟุ, สวนสนุก HUIS TEN BOSCH (รวมค่าเข้าสวนสนุกแล้ว), สวนสันติภาพนางาซากิ, ATOMIC BOMB, ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ, สวนดอกไม้โกเวอร์, ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ, สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน, TOSU OUTLET, ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 18 เม.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
27,999
ทัวร์โค๊ด VINI200285

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP78-SL ] ทัวร์ญี่ปุ่น PRO WISTERIA FUKUOKA BEPPU 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อุโมงค์วิสทีเรีย Wisteria at Kawachifuji Garden, บ่อนรก สีฟ้า เมืองเบปปุ, หมู่บ้านยุฟุอิน, สวนดอกไม้ อุมิโนะนากะมิจิ ซีไซด์พาร์ค, แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น, บุฟเฟต์ขาปูยักษ์, WIFI FREE ON BUS
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • อุโมงค์วิสทีเรีย ณ สวนคาวาชิฟูจิ, บ่อนรกเบปปุจิโกกุ (ชมบ่อสีฟ้า 1 บ่อ), แช่ออนเซ็น, หมู่บ้านยูฟุอิน, โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท, ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ, อิออนมอลล์, สวนดอกไม้อุมิโนะนากามิจิ ซีไซด์ พาร์ค, DUTY FREE, ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
เดินทางช่วง
21 เม.ย. - 6 พ.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
27,999
ทัวร์โค๊ด VINI200083

ทัวร์ญี่ปุ่น [ FUK10 ] ทัวร์ญี่ปุ่น TG FUKUOKA SAKURA AMAZING PREMIUM 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมซากุระบานสะพรั่ง ณ ปราสาทคาระสึ, อัศจรรย์บ่อทะเลเดือด แห่งเมืองเบบปุ, หมู่บ้านวินเทจยุฟุอิน, เก็บฟรีไม่อั้น สตอเบอรี่สดๆจากไร่
 • ฟุกุโอกะ, ตลาดเช้าโยบูโกะ, ปราสาทคาระซึ, คางามิยาม่า, โทซุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต, หมู่บ้านยุฟุอิน, ทะเลสาบคิริน, เบปปุ, บ่อนรกจิโคคุดานิ, ยูมิจิ โคคุ, คุรุเมะ, เก็บสตรอเบอรี่, ฟุกุโอกะ, สวนไมซุรุ, ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
เดินทางช่วง
24 มี.ค. - 9 เม.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
38,999