logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น 3619 พีเรียดจาก จาก 198 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI190349

ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJT-XJ53-B03 ] HAPPY TOKYO LAVENDER

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์,ล่องเรืองหงส์,ภูเขาไฟฟูจิ
 • อาหารจานเด่น ขาปูยักษ์
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 (15 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,777
ทัวร์โค๊ด VINI190413

ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJO-XJ53-C03 ] โอซาก้า HAPPY OSAKA ชีวิตดี๊ดี

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยว 4 เมืองสวย โอซาก้า วาคายาม่า นารา เกียวโต
 • ชินไชบาชิ
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,777
ทัวร์โค๊ด VINI190367

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ129 ] ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ โตเกียว, ภูเขาไฟฟูจิ, โอไดบะ, แช่น้ำแร่ร้อน, FREE WIFI ON BUS
 • วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี, ทุ่งลาเวนเดอร์, หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว, วัดนาริตะ, เอ้าเลตมอลล์, อิออนมอลล์
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด VINI190368

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ130 ] ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ โตเกียว, ภูเขาไฟฟูจิ, สวนดอกไม้, อิสระเต็มวัน
 • ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ, วัดอาซากุสะ, ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี, ชินจูกุ, โอไดบะ, ฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 4 ต.ค. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด VINI190369

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ131 ] ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA MIYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้3

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มิยาม่า, โอซาก้า, ใส่ชุดกิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน, ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น, ฟรี WIFI ON BUS
 • สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ, อิสระหนึ่งวัน เลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิ้งจุใจ ณ Expo City, Duty Free, ชินไซบาชิ, น้ำตกมิโนะ, หุบเขา, ปราสาทโอซาก้า
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 4 พ.ย. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด VINI190380

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ132 ] ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO MIYAMA ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้4

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ โอซาก้า เกียวโต มิยาม่า
 • หมู่บ้านคายาบูกิ, ปราสาทโอซาก้า, เมืองหลวงเก่าเกียวโต, ศาลเจ้าจิงจอก, ฟูชิมิอาริ, สักการะศาลเจ้าเฮอัน, ร่วมพิธีชงชาญีปุ่น, ฟรีเดย์ อิสระเลือกซือทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิงจุใจ, นําตกมิโนะ
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 3 ต.ค. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด VINI190848

ทัวร์ญี่ปุ่น [ KIX01 ] XJ OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว 5D2N (JUN-OCT)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฟล์ทสุดคุ้ม ถึงเช้ากลับดึก เที่ยวเต็มๆ เดินเล่นชมปราสาทโอซาก้า อิสระเต็มวันUSJ
 • ช้อปปปิ้งชินไซบาชิ , ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ , วัดคิโยมิสึ
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 29 ต.ค. 62 (23 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,889
ทัวร์โค๊ด VINI190860

ทัวร์ญี่ปุ่น [ NRT12 ] XJ TOKYO LAVENDER ลาลาลอย! 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ แช่ออนเซ็นสุดฟินส์ ตระการตาทุ่งลาเวนเดอร์ที่ Oishi Park
 • อาหารจานเด่น ขาปูยักษ์
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 , โอไดบะ , ช้อปปิ้งAeon Mall
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,889
ทัวร์โค๊ด VINI190564

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT08 ] ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ช่อม่วง]

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดอาซากุสะ, ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี, ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, ภูเขาไฟฟูจิ, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, ทุ่งดอกลาเวนเดอร์, อิสระเลือกเต็มวัน
 • อาหารจานเด่น ขาปูยักษ์
 • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท, ดิวตี้ฟรี, ช้อปปิ้งชินจูกุ
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 28 ก.ย. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด VINI190572

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT10 ] ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียวม่วงมณี]

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดอาซากุสะ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี, ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ, โอไดบะ, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, ภูเขาไฟฟูจิ, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, ทุ่งดอกลาเวนเดอร์, อิสระเต็มวัน
 • อาหารจานเด่น ขาปูยักษ์
 • ดิวตี้ฟรี, ช้อปปิ้งชินจูกุ
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 198 โปรแกรม