logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ หลวงพระบาง 56 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI200111

ทัวร์ลาว [ FD311 ] ทัวร์ลาว สะบายดี..หลวงพระบาง 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หลวงพระบาง ความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสานกันอย่างลงตัว, ตักบาตรข้าวเหนียว:ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง, พระราชวังหลวงพระบาง:เป็นพระราชวังเก่าแก่ของเจ้ามหาชีวิตของหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี:ชมวิวเมืองหลวงพระบาง 360องศา, วัดเชียงทอง:วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง ไฮไลท์สิมหลังเก่าแก่ที่สุดที่เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง, วัดวิชุนราช:วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม, วัดแสนสุขขาราม:เป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี:ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง, ถ้ำติ่ง:ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500องค์, ช๊อปปิ้งแบบสโลว์ไล้ฟ์ ที่ตลาดมืด และ ตลาดเช้า
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • หลวงพระบาง, พระธาติภูษี, ตลาดมืด, ทำบุญตักบาตรตอนเช้า, ตลาดเช้า, วัดแสนสุขขาราม, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, บ้านช่างไห่, ถ้ำติ่ง, น้ำตกตาดกวางสี, พระราชวังหลวงพระบาง
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 31 ส.ค. 63 (19 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
3 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค๊ด VINI200243

ทัวร์ลาว [ BT-LAO001_FD ] ทัวร์ลาว มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก, ตักบาตรข้าวเหนียว, สัมผัสวิถีชีวิตที่ตลาดเช้า, ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีพื้นเมืองของหลวงพระบาง, น้ำตากตาดกวางสี, วัดเชียงทอง, ล่องเรือแม่น้ำโขง
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นบ้าน, ขันโตกหลวงพระบาง
 • หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 1 พ.ย. 63 (19 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,900
ทัวร์โค๊ด VINI191808

ทัวร์ลาว [ BT-LAO01_PG ] ทัวร์ลาว มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว, พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี
 • อาหารจานเด่น ร้านอาหาร
 • หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, ตลาดมืด, บ้านช่างฆ้อง, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, วัดใหม่, พระธาตุษูสี, บายศรีสู่ขวัญ, ใส่บาตรข้าวเหนียว, วัดวิชุนราช, บ้านผานม
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 21 มิ.ย. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด VINI191809

ทัวร์ลาว [ BT-LAO01_FD ] ลาว..หลวงพระบาง 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง, วัดเชียงทอง, น้ำตกตาดกวางสี, ตักบาตรข้าวเหนียว
 • อาหารจานเด่น ร้านอาหาร
 • หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 24 พ.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด VINI191810

ทัวร์ลาว [ BT-LAOS02_FD ] ทัวร์ลาว มหัศจรรย์.....เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง, ขอพรพระธาตุหลวง, ร่วมตักบัตรข้าวเหนียว, พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
 • อาหารจานเด่น ร้านอาหาร
 • เวียงจันทร์, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วังเวียง, ถนนโรตี, วังเวียง, ถ้ำจัง, หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ถนนคนเดิน, ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดเชียงทอง, พระราชวัง, หอพระบาง, วัดวิชุนราช
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 1 มิ.ย. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,900