logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ หลวงพระบาง 18 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI200111

ทัวร์ลาว [ FD311 ] ทัวร์ลาว สะบายดี..หลวงพระบาง 3D2N

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ หลวงพระบาง ความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสานกันอย่างลงตัว, ตักบาตรข้าวเหนียว:ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง, พระราชวังหลวงพระบาง:เป็นพระราชวังเก่าแก่ของเจ้ามหาชีวิตของหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี:ชมวิวเมืองหลวงพระบาง 360องศา, วัดเชียงทอง:วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง ไฮไลท์สิมหลังเก่าแก่ที่สุดที่เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง, วัดวิชุนราช:วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม, วัดแสนสุขขาราม:เป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี:ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง, ถ้ำติ่ง:ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500องค์, ช๊อปปิ้งแบบสโลว์ไล้ฟ์ ที่ตลาดมืด และ ตลาดเช้า
  • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
  • หลวงพระบาง, พระธาติภูษี, ตลาดมืด, ทำบุญตักบาตรตอนเช้า, ตลาดเช้า, วัดแสนสุขขาราม, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, บ้านช่างไห่, ถ้ำติ่ง, น้ำตกตาดกวางสี, พระราชวังหลวงพระบาง
เดินทางช่วง
11 ก.ค. - 31 ส.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์โค๊ด VINI200243

ทัวร์ลาว [ BT-LAO001_FD ] ทัวร์ลาว มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D2N

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ มนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก, ตักบาตรข้าวเหนียว, สัมผัสวิถีชีวิตที่ตลาดเช้า, ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีพื้นเมืองของหลวงพระบาง, น้ำตากตาดกวางสี, วัดเชียงทอง, ล่องเรือแม่น้ำโขง
  • อาหารจานเด่น อาหารพื้นบ้าน, ขันโตกหลวงพระบาง
  • หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 1 พ.ย. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63
12 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,900