logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ มัณฑะเลย์ 173 พีเรียดจาก จาก 13 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI200107

ทัวร์พม่า [ WE202 ] ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมทัศนียภาพเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี, ถ่ายรูปกับเจดีย์ทรงคว่ำ วัดเจดีย์นางนม, นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ ชมอาคารไม้สัก Barayar Monastery, ล่องเรือชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมิงกุน, ชมเจดีย์มิงกุนและระฆังมิงกุน, ถ่ายรูปกับเจดีย์สีขาวสะอาดตา เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน), พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ชมวัดกุโสดอ, นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า, พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ผ่านชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา
 • มัณฑะเลย์, เมืองสกายน์, วัดเจดีย์นางนม, เมืองอังวะ, วัดมหาอ่องเหม่, BARAYAR MONASTERY, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, เจดีย์ชินฟิวมิน, พระราชวังมัณฑเลย์, วัดกุโสดอ, พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี
เดินทางช่วง
20 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์โค๊ด VINI191472

ทัวร์พม่า [ FT-MDL PG03V ] ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี, จุดชมวิวเมือพุกาม, ชมพระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง, ชมโชว์หุ่นกระบอกพื้นเมือง, ล่องเรือชมแม่น้ำอิรวดี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • พุกาม, จุดชมวิวเมืองพุกาม, ชมโชว์หุ่นกระบอก, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดมนูหา, วัดอนันดา, เครื่องเขิน, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ติโลมินโล, มัณฑะเลย์, สะพานไม้อู่เป็ง, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, มิงกุน, ล่องแม้น้ำอิรวะดี, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน), วัดกุโสดอว์, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 30 มี.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
29 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค๊ด VINI200106

ทัวร์พม่า [ WE201 ] ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม, สักการะ 1ใน 5มหาบชูาสภานศกัดสิ์ทธิ์ เจดีย์ชเวสิกอง, สัมผัสสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็ง, ชมพิธิศักดิ์สิ์ทธิ์ ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”, ชมพระราชวังไม้สักท่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง พระราชวังมัณฑะเลย์, สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมือง วัดอนันดา, ชมเจดีย์ติโลมินโล วัดหารธรรมยังยี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • มัณฑะเลย์, พุกาม, ชมพระอาทิตย์ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม, ละครหุ่นกระบอก, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมยังยี, สะพานไม้อูเบ็ง, พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี, พระราชวังมัณฑะเลย์
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 28 มี.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
11,888
ทัวร์โค๊ด VINI190393

ทัวร์พม่า [ BT-MMR003_PG ] พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหานัยมุนี, ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา
 • พุกาม, ชมทุ่งทะเลเจดีย์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, มัณฑะเลย์, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, วัดมหากันดายงค์, สะพานไม้อุเบ็ง, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ
เดินทางช่วง
7 มี.ค. - 29 มิ.ย. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
4 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด VINI191323

ทัวร์พม่า [ BT-MMR031_PG ] ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา, วัดพระมหาอัตตูกานตาร์, สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี, นั่งรถม้าชมเมืองพินอูลวิน, พิเศษ! ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • พินอูลวิน, นั่งรถม้าชมเมือง, ตลาดเช้าพินอูลวิน, วัดพระมหาอันตูกานตาร์, ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี, มัณฑะเลย์, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง, เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ, สกายน์, เจดีย์นมนาง, ขึ้นเขาสกายน์, เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น, เจดีย์อูมินทงแส่
เดินทางช่วง
7 มี.ค. - 29 มิ.ย. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
4 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด VINI191324

ทัวร์พม่า [ BT-MMR051_FD ] พม่า มหัศจรรย์ Myanmar มนต์เสน่ห์เมืองพุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์, สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง, ร่วมปิดทอง พระมหามัยมุนี, ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์มิงกุน, สพานไม้สักอูเบ็ง
 • อาหารจานเด่น เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
 • มัณฑะเลย์, นั่งรถสู่พุกาม, ทะเลเจดีย์, จุดชมวิวทะเลเจดีย์, โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม, พุกาม, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, มัณฑะเลย์, เที่ยวเมืองมิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ระฆังมิงกุน, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 29 มิ.ย. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด VINI191482

ทัวร์พม่า [ BT-MMR03_PG ] พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 มหาบูชาสถาน), ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์, นั่งรถม้าชมเมือง
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา
 • มัณฑะเลย์, สกายน์, เจดีย์เก๊ามูดอว์, อังวะ, นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ, มิงกุน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ทัชมาฮาล, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, มัณฑะเลย์, อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง, วัดมหากันดายง
เดินทางช่วง
7 มี.ค. - 29 มิ.ย. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
4 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด VINI200146

ทัวร์พม่า [ MDL-RM01-PG ] ทัวร์พม่า MANDALAY-BAGAN (PG) 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์, สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม, ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม, ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอิรวดีสู่ เมืองมิงกุน, ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
 • มัณฑะเลย์, พุกาม, จุดชมวิวเมืองพุกาม, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดมนูหา, วัดกุบยางกี, วิหารสัพพัญญู, วัดอนันดา, เครื่องเขิน, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ติโลมินโล, มัณฑะเลย์, สะพานไม้อู่เป็ง, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี, มิงกุน, เจดีย์ชินพิวมิน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, วัดกุโสดอ, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 15 พ.ย. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด VINI191741

ทัวร์พม่า [ ZMDL04 ] พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, เจดีย์ชเวสิกอง, ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ชมวิวทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม, ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร พิเศษ !!! พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ, เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
 • เมืองพุกาม, ชมวิวพระอาทิตย์ตก, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดอานันดา, วัดมนุหะ, วัดกุบยางกี, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมมายันจี, ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, เมืองสกายน์, เจดีย์กวงมูดอ, วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก), พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดกุโสดอร์
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 15 พ.ย. 63 (27 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
4 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด VINI191325

ทัวร์พม่า [ BT-MMR051_PG ] พม่า มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง, ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์, ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมุนี, ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม
 • อาหารจานเด่น เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
 • พุกาม, โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวซานดอว์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, มัณฑะเลย์, เที่ยวเมืองมิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ระฆังมิงกุน, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 22 มิ.ย. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม