logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ มัณฑะเลย์ 129 พีเรียดจาก จาก 10 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191472

ทัวร์พม่า [ FT-MDL PG03V ] ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี, จุดชมวิวเมือพุกาม, ชมพระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง, ชมโชว์หุ่นกระบอกพื้นเมือง, ล่องเรือชมแม่น้ำอิรวดี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • พุกาม, จุดชมวิวเมืองพุกาม, ชมโชว์หุ่นกระบอก, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดมนูหา, วัดอนันดา, เครื่องเขิน, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ติโลมินโล, มัณฑะเลย์, สะพานไม้อู่เป็ง, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, มิงกุน, ล่องแม้น้ำอิรวะดี, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน), วัดกุโสดอว์, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 20 ก.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
30 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
10,990
ทัวร์โค๊ด VINI191324

ทัวร์พม่า [ BT-MMR051_FD ] พม่า มหัศจรรย์ Myanmar มนต์เสน่ห์เมืองพุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์, สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง, ร่วมปิดทอง พระมหามัยมุนี, ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์มิงกุน, สพานไม้สักอูเบ็ง
 • อาหารจานเด่น เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
 • มัณฑะเลย์, นั่งรถสู่พุกาม, ทะเลเจดีย์, จุดชมวิวทะเลเจดีย์, โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม, พุกาม, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, มัณฑะเลย์, เที่ยวเมืองมิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ระฆังมิงกุน, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด VINI191482

ทัวร์พม่า [ BT-MMR03_PG ] พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 มหาบูชาสถาน), ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์, นั่งรถม้าชมเมือง
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา
 • มัณฑะเลย์, สกายน์, เจดีย์เก๊ามูดอว์, อังวะ, นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ, มิงกุน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ทัชมาฮาล, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, มัณฑะเลย์, อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง, วัดมหากันดายง
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด VINI200146

ทัวร์พม่า [ MDL-RM01-PG ] ทัวร์พม่า MANDALAY-BAGAN (PG) 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์, สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม, ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม, ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอิรวดีสู่ เมืองมิงกุน, ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
 • มัณฑะเลย์, พุกาม, จุดชมวิวเมืองพุกาม, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดมนูหา, วัดกุบยางกี, วิหารสัพพัญญู, วัดอนันดา, เครื่องเขิน, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ติโลมินโล, มัณฑะเลย์, สะพานไม้อู่เป็ง, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี, มิงกุน, เจดีย์ชินพิวมิน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, วัดกุโสดอ, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 15 พ.ย. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด VINI191741

ทัวร์พม่า [ ZMDL04 ] พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, เจดีย์ชเวสิกอง, ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ชมวิวทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม, ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร พิเศษ !!! พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ, เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
 • เมืองพุกาม, ชมวิวพระอาทิตย์ตก, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดอานันดา, วัดมนุหะ, วัดกุบยางกี, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมมายันจี, ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, เมืองสกายน์, เจดีย์กวงมูดอ, วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก), พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดกุโสดอร์
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 15 พ.ย. 63 (27 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
4 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด VINI190393

ทัวร์พม่า [ BT-MMR003_PG ] พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหานัยมุนี, ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา
 • พุกาม, ชมทุ่งทะเลเจดีย์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, มัณฑะเลย์, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, วัดมหากันดายงค์, สะพานไม้อุเบ็ง, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด VINI191323

ทัวร์พม่า [ BT-MMR031_PG ] ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา, วัดพระมหาอัตตูกานตาร์, สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี, นั่งรถม้าชมเมืองพินอูลวิน, พิเศษ! ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • พินอูลวิน, นั่งรถม้าชมเมือง, ตลาดเช้าพินอูลวิน, วัดพระมหาอันตูกานตาร์, ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี, มัณฑะเลย์, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง, เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ, สกายน์, เจดีย์นมนาง, ขึ้นเขาสกายน์, เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น, เจดีย์อูมินทงแส่
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด VINI191325

ทัวร์พม่า [ BT-MMR051_PG ] พม่า มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง, ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์, ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมุนี, ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม
 • อาหารจานเด่น เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
 • พุกาม, โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวซานดอว์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, มัณฑะเลย์, เที่ยวเมืองมิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ระฆังมิงกุน, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 22 มิ.ย. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด VINI191740

ทัวร์พม่า [ ZMDL05 ] พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์, สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์, พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม, ชมอาทิตย์อัสดง, สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า, ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร พิเศษ !!! พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ, เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
 • เมืองพุกาม, ชมวิวพระอาทิตย์ตก, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดอานันดา, วัดมนุหะ, วัดกุบยางกี, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมมายันจี, เมืองอมรปุระ, สะพานไม้อูเบง, มัณฑะเลย์, เมืองมินกุน, ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี, เจดีย์มิงกุน, ระฆังมินกุน, เจดีย์ชินพิว, ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, เมืองสกายน์, เจดีย์กวงมูดอ, วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก), พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดกุโสดอร์
เดินทางช่วง
23 เม.ย. - 16 พ.ย. 63 (32 ช่วงวันเดินทาง)
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด VINI191321

ทัวร์พม่า [ BT-MMR08_PG ] ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 วัน, พระมหานัยมุนี, มหาเจดีย์ชเวดากอง, มหาเจดีย์ชเวสิกอง, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระธาตุอินทร์แขวน
 • อาหารจานเด่น เมนูกุ้งเม่น้ำเผา, ชาบูชิบุฟเฟ่ต์
 • หงสาวดี, พระธาตุมุเตา, พระราชวังบุเรงนอง, พระธาตุอินทร์แขวน, พระนอนชเวตาเลียว, เจดีย์ไจ๊ปุ่น, หงสาวดี, ย่างกุ้ง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, มหาเจดีย์ชเวดากอง, ย่างกุ้ง, พุกาม, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์, โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น, พุกาม, มัณฑะเลย์, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสด, มิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ระฆังมิงกุน, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, อมรปุระ, วัดมหากันดายงค์, สะพานไม้อูเบ็ง
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
21,900