logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์พม่า 97 พีเรียดจาก จาก 11 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI190385

ทัวร์พม่า [ BT-MMR021_PG ] พม่า มหัศจรรย์ Myammar โปรน้องดี บินหรูอยู่ 5 ดาว 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 มหาชูชาสถาน, พระเทพทันใจ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระธาตุอินทร์แขวน, พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
 • อาหารจานเด่น ชาบูชิบุพเฟ่ต์, พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 • ย่างกุ้ง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, พระนอนตาหวาน, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, วัดไจ๊คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอว์, พระราชวังบุเรงนอง, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว, คิมปูนแค้มป์, พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ), พระธาตุอินทร์แขวน, หงสาวดี
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 3 มิ.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 65 - 3 มิ.ย. 65
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
1
ทัวร์โค๊ด VINI190587

ทัวร์พม่า [ BT-MMR04_FD ] ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด, พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้มมังกร เป็ดปักกิ่ง
 • หงสาวดี, วัดไจ๊คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระราชวังบุเรงนอง, คิมปูนแค้มป์, พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ), หงสาวดี, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว, พระนอนตาหวาน, เจดีย์ชเวดากอง, ย่างกุ้ง, สิเรียม, เจดีย์เยเลพญา, เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
31 ก.ค. 63 - 3 มิ.ย. 65 (4 ช่วงวันเดินทาง)
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
1 มิ.ย. 65 - 3 มิ.ย. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
2
ทัวร์โค๊ด VINI190387

ทัวร์พม่า [ BT-MMR04_SL ] พม่า มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุชเวดามอร์ พระธาตุอินทร์แขวน, พิเศษ นั่งกระเช้า ขึ้นอินทร์แขวน
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
 • หงสาวดี, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระราชวังบุเรงนอง, คิมปูนแค้มป์, พระธาตุอินทร์แขวน, หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว, พระนอนตาหวาน, ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ย่างกุ้ง, เจดีย์ไจ๊เข้า, เทพทันใจไจ๊เข้า, สิเรียม, เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 3 มิ.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 65 - 3 มิ.ย. 65
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
3
ทัวร์โค๊ด VINI190391

BT-MMR04_DD ทัวร์พม่า โปรพม่า5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 บูชาสถาน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า
 • อาหารจานเด่น สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ชาบูชิบุฟเฟ่
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 3 มิ.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 65 - 3 มิ.ย. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
4
ทัวร์โค๊ด VINI191638

ทัวร์พม่า [ RGN-PM03-FD ] พม่า PRAY MYANMAR BY FD MAR-AUG 20 1 Day

 • ไฮไลท์ ไหว้พระ 7 วัดดัง, เดินทางไปเช้ากลับค่ำ, ราคาเดียวทุกพีเรียด, ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
 • อาหารจานเด่น สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
 • ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต, พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี, พระพุทธรูปหงาทัตจี, วัดบารมี, วัดเอ็งดอยา, พระหินอ่อน
เดินทางช่วง
15 ก.ค. - 27 ส.ค. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
15 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
16 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63
22 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63
29 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
3,499
ทัวร์โค๊ด VINI200181

ทัวร์พม่า [ ZRGN01 ] ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ] 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า, ชมเยเลพญาเจดีญ์กลางน้ำ, นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นฑระธาตุอินทร์แขวน, ขอพรเทพทันใจ, พิเศษ !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู, แถมฟรี !! องค์เทพทันใจพร้อมบทสวดมนต์
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู
 • หงสาวดี, วัดไจ้คะวาย, พระราชวังบุเรงนอง, วัดมหาเจดีย์, พระธาตุอินทร์แขวน, เมืองหงสาวดี, เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา), พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น, เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน), พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เมืองย่างกุ้ง, เมืองสิเรียม, พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ), พระเจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
11 ก.ค. - 31 ส.ค. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด VINI200182

ทัวร์พม่า [ ZRGN02 ] ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลทส์โก โอบบุญ] 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่วมพิธีมงคล เทินพระธาตุวัดกาบาเอ, ขอพรเทพทันใจ, สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า, นั่งกระเช้าชมวิวสุดฟินขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน, พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผาและบุฟเฟ่ต์ชาบู, แถมฟรี !! บทสวดมนต์ องค์เทพทันใจ
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา, บุฟเฟ่ต์ชาบู
 • เมืองหงสา, พระราชวังบุเรนอง, เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา), พระธาตุอินทร์แขวน, ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย, พระนอนยิ้มหวาน, เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ), เมืองย่างกุ้ง, ตลาดสก็อต, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เมืองย่างกุ้ง, วัดคาบาเอ, ร่วมพิธีเทินพระธาตุ, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระนอนตาหวาน
เดินทางช่วง
11 ก.ค. - 28 ก.ย. 63 (15 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด VINI200146

ทัวร์พม่า [ MDL-RM01-PG ] ทัวร์พม่า MANDALAY-BAGAN (PG) 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์, สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม, ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม, ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอิรวดีสู่ เมืองมิงกุน, ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
 • อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
 • มัณฑะเลย์, พุกาม, จุดชมวิวเมืองพุกาม, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดมนูหา, วัดกุบยางกี, วิหารสัพพัญญู, วัดอนันดา, เครื่องเขิน, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ติโลมินโล, มัณฑะเลย์, สะพานไม้อู่เป็ง, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี, มิงกุน, เจดีย์ชินพิวมิน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, วัดกุโสดอ, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 15 พ.ย. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,900
ทัวร์โค๊ด VINI191472

ทัวร์พม่า [ FT-MDL PG03V ] ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี, จุดชมวิวเมือพุกาม, ชมพระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง, ชมโชว์หุ่นกระบอกพื้นเมือง, ล่องเรือชมแม่น้ำอิรวดี
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • พุกาม, จุดชมวิวเมืองพุกาม, ชมโชว์หุ่นกระบอก, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดมนูหา, วัดอนันดา, เครื่องเขิน, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ติโลมินโล, มัณฑะเลย์, สะพานไม้อู่เป็ง, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, มิงกุน, ล่องแม้น้ำอิรวะดี, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน), วัดกุโสดอว์, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง
เดินทางช่วง
11 ก.ค. - 20 ก.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
11,990
ทัวร์โค๊ด VINI191741

ทัวร์พม่า [ ZMDL04 ] พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, เจดีย์ชเวสิกอง, ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ชมวิวทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม, ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร พิเศษ !!! พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ, เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
 • เมืองพุกาม, ชมวิวพระอาทิตย์ตก, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดอานันดา, วัดมนุหะ, วัดกุบยางกี, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมมายันจี, ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, เมืองสกายน์, เจดีย์กวงมูดอ, วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก), พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดกุโสดอร์
เดินทางช่วง
17 ก.ค. - 15 พ.ย. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
12,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม