logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ นิกโก้ 188 พีเรียดจาก จาก 23 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191407

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ176 ] ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ, สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ, อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี, ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้, เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ, เมืองฟุคุชิมะ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ดิวตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 5 มี.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์โค๊ด VINI191098

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ150 ] TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง, ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, แช่น้ำแร่ออนเซน, เมืองฟุคุชิมะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ, เมืองนิกโก้, ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ, เมืองสึคุบะ, เมืองยามานาชิ, อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท, พิธีชงชาญี่ปุ่น, เมืองนาริตะ, ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
เดินทางช่วง
17 ก.พ. - 5 มี.ค. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,888
ทัวร์โค๊ด VINI191370

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT32 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ [เลสโก สกีนินจา] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวครบ จุใจ ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ สัมผัสกิจกรรมสุดมันท้าท้ายบนลานสกีฟูจิเท็น
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • นิกโก้, ศาลเจ้าโทโชกุ, สะพานชินเคียว, ทะเลสาบชูเซนจิ, น้ำตกเคง่อน, ทานขาปูยักษ์, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, ลานสกี ฟูจิเท็น, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค, โอไดบะ, ตลาดปลาซึกิจิ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี, วัดอาซากุสะ, ดิวตี้ฟรี, ย่านชินจูกุ
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 24 มี.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI191546

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT35 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว [เลทส์โก เกอิชาหิมะขาว] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เช็คอินศาลเจ้าโทโชกุ หนึ่งในแลนด์มาร์กของนิกโก้, ชมแสงสีของงานประดับไฟ สุดอลังการ ณ หมู่บ้านเยอร์มันแห่งโตเกียว,
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
 • นาริตะ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี, วัดอาซากุสะ, ถนนนาคามิเซ, หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์, ลานสกี ฟูจิเท็น, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, โอไดบะ, ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน, นิกโก้, ศาลเจ้าโทโชกุ, สะพานชินเคียว, ทะเลสาบชูเซนจิ, น้ำตกเคง่อน, เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต, อิออน
เดินทางช่วง
17 ก.พ. - 5 มี.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI191431

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ177 ] ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ ซาโอะ (เหมาลำ 2) 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์!! น้ำตกเคกอน น้ำตกที่สวยที่สุดหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่น, สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ, อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี, ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, น้ำตกเคกอน, อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้, เมืองฟุกุชิมะ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ดิวตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
8 มี.ค. - 26 มี.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
21,888
ทัวร์โค๊ด VINI200086

ทัวร์ญี่ปุ่น [ FT-FKS XJ01A ] ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฟิน บินตรง ฟุคุชิมะ นิกโก้ เซนได 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, น้ำตกเคกอน, ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko)
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, น้ำตกเคกอน, เมืองฟุคุชิมะ, ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ดิวตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
8 มี.ค. - 26 มี.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
21,888
ทัวร์โค๊ด VINI191369

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT31 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ [เลสโก นินจาหิมะ] 6D3N

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสความงามของหมู่บ้านยูนิชิงาวะออนเซ็น ที่อลังการงานว้าวมากคะแม่!!, เช็คอินรัวๆๆ กับเทศกาลไฟคามาคุระ 1 ปีมีครั้งเดียว, ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ, Tobanyaki Set, บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นฉบับ
 • พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ, เอมิ เอ้าท์เล็ท, เมืองฟุกุชิมะ, ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima, หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ, ปราสาทสึรุกะ, ยูนิชิงาวะออนเซ็น, เทศกาลคามาคุระ, ลานกิจกรรมหิมะ, นิกโก้, ศาลเจ้าโทโชกุ, สะพานชินเคียว, ทะเลสาบชูเซนจิ, น้ำตกเคง่อน, ห้างฯ อิออน จัสโก้, เมืองคาวาโกเอะ, ถนนคุราซึคุระ, หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ, ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช, ดิวตี้ฟรี, ย่านชินจุกุ
เดินทางช่วง
18 ก.พ. - 6 มี.ค. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
22,999
ทัวร์โค๊ด VINI191396

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP67-SL ] ญี่ปุ่น PRO SENDAI ONE MORE AGAIN 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นมัสการพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก, ตื่นตาตื่นใจกับ “ปีศาจหิมะ” เมืองซาโอะ, เมืองออนเซ็น น่ารัก “กินซังออนเซ็น” มรดกโลกนิกโก้ เมืองธรรมชาติ, WIFI FREE ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, อิออนมอลล์, ปีศาจหิมะ ZAO SNOW MONSTER, กินซังออนเซน (Ginzan Onsen), ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ, มัตสึชิมะ, ตลาดปลา Nakaminato Fish Market, พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ, AMI Premium Outlet
เดินทางช่วง
17 ก.พ. - 3 เม.ย. 63 (25 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
22,999
ทัวร์โค๊ด VINI191568

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ180 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ เหมาลำ 6 6D4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์!! ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ, ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ เยือนทะเลสาบชูเซนจิ, อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ณ เมืองเซนได, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้, เมืองฟุกุชิมะ, ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, เมืองเซนได, อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย, ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
23,888
ทัวร์โค๊ด VINI191366

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT28 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สโนว์เฟรชชิ่ง] 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสความงดงามของศาลเจ้าชื่อดังแห่งเมืองนิกโก้ ณ ศาลเจ้าโทโชกุ, สนุกสนานเพลิดเพลินกับลานสกีฟูจิเท็น ตระการตากับ แสง สี ดูไฟ ณ หมู่บ้านเยอรมัน, แช่ออนเซ็น
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • นิกโก้, ศาลเจ้าโทโชกุ, สะพานชินเคียว, น้ำตกเคง่อน, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, ลานสกี ฟูจิเท็น, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, โอไดบะ, ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน, โตเกียว, อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์, วัดนาริตะ, อิออน มอลล์
เดินทางช่วง
17 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
23,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 23 โปรแกรม