logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ นิกโก้ 20 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI200368

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP19-SL ] ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5D3N

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองนิกโก้, ล่องเรือโจรสลัด, วัดอาซากุสะ, อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น
  • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
  • วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, วนอุทยานฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด, ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5), ศาลเจ้าโดมิทาเคะ, ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา, โอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, นิกโก้, ทะเลสาบชูเซนจิ, น้ำตกเคะงอน, สะพานแดงชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, อิออนมอลล์
เดินทางช่วง
1 ต.ค. - 24 ต.ค. 63 (20 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63
2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63
3 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63
4 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63
5 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
23,999