logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เซ็นได 19 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191454

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ178 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์!! ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ, ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ และเสริมดวงความรัก ณ ศาลเจ้าฟูระตะ, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, ศาลเจ้าฟูระตะ, เมืองฟุกุชิมะ, ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ดิวตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 23 เม.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
25,888
ทัวร์โค๊ด VINI191841

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ184 ] ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ ซากุระ ออนเซ็น เหมาลำ 10 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา, พิเศษ ชมทิวแถวต้นซากุระพันต้น ณ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, กินซัง ออนเซ็น, ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี, ท่าเรือมัตสึชิมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนนสึอิน, ซากปราสาทเซ็นได รูปปั้นท่านไดเมียว, ชม ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 23 เม.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
25,888
ทัวร์โค๊ด VINI200087

ทัวร์ญี่ปุ่น [ FT-FKS XJ03A ] ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฟิน บินตรง Fukushima Fall in Love 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ, เมืองฟุคุชิมะ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซ็นได, ดิวตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 23 เม.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
25,888
ทัวร์โค๊ด VINI200067

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ189 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6D4N ซุปตาร์ ซากุระ ฟรีเดย์ (เหมาลำ 14)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมทิวแถวต้นซากุระพันต้น ณ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ, ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ และเสริมดวงความรัก ณ ศาลเจ้าฟูระตะ, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ณ เมืองเซนได, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, ศาลเจ้าฟูระคะ, เมืองฟุกุชิมะ, ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซ็นได, ดิงตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ชมฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ, เมืองเซ็นได, ซากปราสาทเซ็นได, อิสระช๊อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซ็นไดตามอัธยาศัย, หมู่บ้านโออุจิจูคุ, เมืองยูโนะคามิออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ( ด้านนอก ), ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 20 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
27,888
ทัวร์โค๊ด VINI200068

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ190 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6D4N ซุปตาร์ ซากุระสีชมพู (เหมาลำ 15)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ จุดชมซากุระ 3 จุดชื่อดังแห่งภูมิภาคโทโฮขุ, ไฮไลท์!! ชมทิวแถวต้นซากุระพันต้น ณ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ, ปราสาทสึรุงะ เมืองไอสึวาคามัตสึ, ชมซากุระ ณ ริมแม่น้ำคันนงจิ แห่งเมืองฟุคุชิมะ, สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, เยือนบึงห้าสี ณ ทะเลสาบโกชิคินุมะ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซ็นได, ถนนคริสโรด, รูปปั้นท่านไดเมียว ณ ซากปราสาทเซ็นได, ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ(ไม่รวมค่าเข้าชม), วัดเอนสึอิน(ไม่รวมค่าเข้าชม), กินซังออนเซ็น, เมืองเซ็นได, เมืองโอกาวาระ ริมแม่น้ำชิราอิชิ, ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ(ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ทะเลสาบโกชิคินุมะ, ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ, สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น, หมู่บ้านโออุจิจูคุ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 20 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
29,888
ทัวร์โค๊ด VINI200066

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ188 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6D4N ซุปตาร์ ซากุระ ซามูไร (เหมาลำ 13)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมซากุระ ณ หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ, เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา, ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ, แต่งชุดขุนนางโบราณ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • หน้าผาโทโนะ เฮทสิริ, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น, หมู่บ้านโออุจิจูคุ, เมืองไอสึ, ปราสาทสึรุกะ (ด้านนอก), เมืองเซ็นได, เมืองอิวาเตะ, วัดจูซนจิ, ล่องเรือเกบิเก, หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ, เมืองโมริโอกะ, เมืองคะคุโนะดาเตะ, หมู่บ้านซามูไร, กินซัง ออนเซ็น, เมืองเซ็นได, ช้อปปิ้งคลิสโร้ด, ซากปราสาทเซ็นได รูปปั้นท่านไดเมียว, ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก, พิพิทธภัณฑ์โคเคชิ
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 20 เม.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
30,888
ทัวร์โค๊ด VINI191702

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT03 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได [เลทส์โก ฮานะนินจา] 6D3N

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมซากุระแบบไม่ซ้ำใคร!! เช็คอินสวนฟุนาโอกะโจชิ, นั่งรถรางชมอุโมงค์ซากุระ, ไม่พลาดชมจุดซากุระพันต้นที่สวยที่สุด @ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ, หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ, สะพานชินเคียว ซึ่งเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น #ว้าวมากแม่
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง, บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูสไตล์ญี่ปุ่น
 • สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค, เซนได, ปราสาทอาโอบะ, ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด, ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ, ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น), ฟุกุชิมะ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, ปราสาทสึรุกะ, หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ, นิกโก้, ศาลเจ้าโทโชกุ, สะพานชินเคียว, ทะเลสาบชูเซนจิ, ห้างฯ อิออน จัสโก้, เมืองคาวาโกเอะ, ถนนคุราซึคุระ, หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ, ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช, ดิวตี้ฟรี, ย่านชินจุกุ
เดินทางช่วง
7 เม.ย. - 21 เม.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
7 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
32,999
ทัวร์โค๊ด VINI200065

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ186 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6D4N ซุปตาร์ ซากุระ สโนว วอลล์ (เหมาลำ12)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมซากุระ ณ หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ, สัมผัสกำแพงหิมะ ณ เส้นทาง ซาโอะ เอะโชะ, เดินชิว ณ หมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, แต่งชุดขุนนางโบราณ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, รำลึก อนุสรณ์สถานนักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายของประเทศญี่ปุ่น ณ ปราสาทสึรุกะ, ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, ชมกระบวนการทำ ตุ๊กตาไม้โคเคชิ ของฝากเลื่องชื่อ ณ ภูมิภาคโทโฮขุ, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองเซ็นได, ปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว, ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ, เมืองคาคุโนะดาเตะ, หมู่บ้านซามูไร, กินซังออนเซ็น, เมืองเซ็นได, ช๊อปปิ้งคริสโร้ด, กำแพงหิมะซาโอะ เอะโซะ, พพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองฟุคุชิมะ, ปราสาทสึรุงะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 13 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
33,888