logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เซ็นได 108 พีเรียดจาก จาก 27 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191407

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ176 ] ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ, สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ, อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี, ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้, เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ, เมืองฟุคุชิมะ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ดิวตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 5 มี.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์โค๊ด VINI191730

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJNRTFKS02 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI ซุปตาร์ เหมาลำ 5 6D4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง, นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ โตเกียว และถนนคลิสโร้ด เซนได, บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • โตเกียวสกายทรี (ณ จุดถ่ายรูป), เมืองยามานาชิ, ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู, ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท, วิวภูเขาไฟฟูจิ(บริเวณลานสกี), พิธีชงชาญี่ปุ่น, โตเกียว, ช๊อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, เมืองฟุคุชิมะ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, เมืองเซนได, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ดิวตี้ฟรี, ช๊อปปิ้งคริสโร้ด, เมืองฟุคุชิมะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ(ด้านนอก), หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ
เดินทางช่วง
19 ก.พ. - 24 ก.พ. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,888
ทัวร์โค๊ด VINI191431

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ177 ] ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ ซาโอะ (เหมาลำ 2) 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์!! น้ำตกเคกอน น้ำตกที่สวยที่สุดหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่น, สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ, อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี, ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, น้ำตกเคกอน, อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้, เมืองฟุกุชิมะ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ดิวตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
8 มี.ค. - 26 มี.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
21,888
ทัวร์โค๊ด VINI200086

ทัวร์ญี่ปุ่น [ FT-FKS XJ01A ] ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฟิน บินตรง ฟุคุชิมะ นิกโก้ เซนได 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, น้ำตกเคกอน, ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko)
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, น้ำตกเคกอน, เมืองฟุคุชิมะ, ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ดิวตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
8 มี.ค. - 26 มี.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
21,888
ทัวร์โค๊ด VINI200064

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ185 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6D4N ซุปตาร์ โทโฮคุ (เหมาลำ 11)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา, อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ, ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, เที่ยวเซ็นได สุสานซุยโฮเด็น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ณ วัดไดคันมิตสุจิ, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ดิวตี้ฟรี, ถนนคลิสโร้ด, มิตซุย เอ้าเลท และอิออน มอลล์, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, กินซังออนเซ็น, เมืองเซ็นได, ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว, สุสานซุยโฮเด็น, วัดไดคันมิตสุจิ, ชมเจ้าแม่กวนอิมเซ็นได, ไดคันนอน, อิออนมอลล์, ช๊อปปิ้งคริสโร็ด, ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี, ท่าเรือมัตสึชิมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช๊อปปิ้งเซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทท์, เมืองฟุคุชิมะ, ลานสกีอาตะตาระ สกีรีสอร์ท, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ(ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
22,888
ทัวร์โค๊ด VINI191396

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP67-SL ] ญี่ปุ่น PRO SENDAI ONE MORE AGAIN 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นมัสการพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก, ตื่นตาตื่นใจกับ “ปีศาจหิมะ” เมืองซาโอะ, เมืองออนเซ็น น่ารัก “กินซังออนเซ็น” มรดกโลกนิกโก้ เมืองธรรมชาติ, WIFI FREE ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, อิออนมอลล์, ปีศาจหิมะ ZAO SNOW MONSTER, กินซังออนเซน (Ginzan Onsen), ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ, มัตสึชิมะ, ตลาดปลา Nakaminato Fish Market, พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ, AMI Premium Outlet
เดินทางช่วง
17 ก.พ. - 3 เม.ย. 63 (25 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
22,999
ทัวร์โค๊ด VINI191568

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ180 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ เหมาลำ 6 6D4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์!! ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ, ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ เยือนทะเลสาบชูเซนจิ, อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ณ เมืองเซนได, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้, เมืองฟุกุชิมะ, ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, เมืองเซนได, อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย, ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
23,888
ทัวร์โค๊ด VINI200112

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ183 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ กินซัง ออนเซ็น เหมาลำ 9 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา, อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้าแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, กินซัง ออนเซ็น, เมืองเซ็นได, ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี, ท่าเรือมัตสึชิมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, เมืองฟุคุชิมะ, ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ,
เดินทางช่วง
8 มี.ค. - 26 มี.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
23,888
ทัวร์โค๊ด VINI191626

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ181 ] ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ เหมาลำ 7 6D4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, มิตซุย เอ้าเลท และอิออน มอลล์, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, ดิวตี้ฟรี, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, วัดจูซนจิ, กินซัง ออนเซ็น, เมืองเซนได, มิตซุย เอ้าท์เลท ปาร์ค เซ็นได พอร์ท, ซากปราสาทเซ็นได, สุสานซุยโฮเด็น, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด, วัดไดคันมิตสุจิ ชมเจ้าแม่กวนอิม เซ็นได ไดคันนอน, อิออน มอลล์
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
24,888
ทัวร์โค๊ด VINI191454

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ178 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์!! ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ, ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ และเสริมดวงความรัก ณ ศาลเจ้าฟูระตะ, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, ศาลเจ้าฟูระตะ, เมืองฟุกุชิมะ, ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ดิวตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดินทางช่วง
29 มี.ค. - 23 เม.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
25,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 27 โปรแกรม