logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไทจง 97 พีเรียดจาก จาก 16 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI200062

ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-V02 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, วัดหลงซาน, ตึกไทเป101
 • อาหารจานเด่น ซีฟู๊ดเหย่หลิว, เสี่ยวหลงเปา
 • ตลาดซีเหมินติง, ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต, ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
6 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,876
ทัวร์โค๊ด VINI191287

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE41 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก จุใจตัวพ่อ ] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ, ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต, เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์, ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต, ที่เที่ยวใหม่ !! หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน
 • อาหารจานเด่น มื้อพิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ด
 • เถาหยวน, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ร้านเครื่องสำอาง, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านพายสับปะรด, หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ร้านเครื่องสำอาง, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 10 พ.ค. 63 (17 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,878
ทัวร์โค๊ด VINI191292

ทัวร์ไต้หวัน [ CI-201 ] ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี, กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, Rainbow Village หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี
 • ตึกไทเป 101, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย๋หลิ่ว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซิเหมินติง
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 28 มิ.ย. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด VINI190577

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE04_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึก Taipei 101 วัดหลงซาน, อุทยานเย๋หลิ่ว, อุทยานอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์, อาหารซีฟู้ด+เสี่ยวหลงเปา
 • หมู่บ้านสายรุ้ง, MIHAYARA ICE CREAM, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ตลาดปลาไทเป, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, พิพิธภัณฑ์กู้กง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ศูนย์เครื่องสำองค์, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ชอปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
16,900
ทัวร์โค๊ด VINI200096

ทัวร์ไต้หวัน [ CI-202 ] ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี, กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, เมนูนึ่งจักรพรรดิ, สเต็กสลัดบาร์ไต้หวัน, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
 • หมู่บ้านสายรุ้ง, เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, วัดจงไถ่ฉานซื่อ, ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซิเหมินติง, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป101, เอาท์เล็ทมอลล์
เดินทางช่วง
17 เม.ย. - 20 ต.ค. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
17,900
ทัวร์โค๊ด VINI191683

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE59 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน, แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, เมืองเจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, น้ำพุร้อนเป่ยโถว, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านคอสเมติก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เดินทางช่วง
16 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค๊ด VINI191289

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE01_CI ] มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู เที่ยวครบ 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมวัดหลงซาน ลู่กัง นั่งสามล้อชมเมืองโบราณ ลู่กัง, ชมพิพิธภัณฑ์กระจก นั่งรถไฟ ชมอุทยานอาลีซาน ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต, นั่งกระเช้าและล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!!! ปลาประธานาธิบดี, สเต็กจานร้อน, ทานอาหารที่ร้านสุดหรู Taipei 101 ชั้น 86
 • เมืองจางฮวา, วัดหลงซานลู่กัง (นั่งสามล้อ), ถนนโบราณลู่ก่าง, พิพิธภัณฑ์กระจก, ไถจง, หนานโถว, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา(นั่งกระเช้า), วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, เจียอี้, WENHUA NIGHT MARKET, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ไถจง, ร้านพายสับปะรด, ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต, ไทเป, ศูนย์ GERMANIUM, ตึกไทเป 101, COSMETIC, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต, เถาหยวน
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 6 พ.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด VINI191682

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE52 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2] 6D4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว, นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake), นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง, แช่น้ำแร่ส่วนตัว
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ปลาประธานาธิปดี, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดไต้หวัน
 • หนานโถว, วัดเหวิ่นหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, นั่งกระเช้าพาโนราม่า, หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, เจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ, ร้านชาอู่หลง, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านสร้อยสุขภาพ, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ซีเหมินติง, นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน, อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ, ร้านหยก, นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านเครื่องสำอาง, Mitsui Outlet Park
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 15 มิ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI191686

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE20 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2] 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ, ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, อาหารซีฟู้ด
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, เจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง, ไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, COSMETIC SHOP, ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว, MITSUI OUTLET PARK
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 21 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI200103

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE002_CI ] ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมอุทยานอาลีซาน, ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจ้นทรา, ตึกไทเป 101, หมู่บ้านสายรุ้ง, นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR, สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู, พิเศษ แช่ออนเซ็นส่วนตัว
 • อาหารจานเด่น สเต็กจานร้อน, ไอศครีม MIYAHARA
 • ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, เจียอี้, ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต, ร้านใบชา, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ไถจง, ร้านพายสับปะรด, มิยาฮาร่า ไอศกรีม, ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต, หนานโถว, ฟาร์มแกะชิงจิง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ไถจง, ไทเป, ศูนย์ GERMANIUM, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89), ศูนย์เครื่องสำอาง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต, วัดหลงซาน, นั่งรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 6 พ.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
20,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 16 โปรแกรม