logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไทเป 27 พีเรียดจาก จาก 10 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191484

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE02_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง, ปล่อยโคมผิงซี
 • อาหารจานเด่น ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, Sea Food
 • ไถจง, บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลา
เดินทางช่วง
12 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์โค๊ด VINI191292

ทัวร์ไต้หวัน [ CI-201 ] ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี, กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, Rainbow Village หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี
 • ตึกไทเป 101, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย๋หลิ่ว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซิเหมินติง
เดินทางช่วง
11 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด VINI191485

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE03_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยว 2 อุทยาน, นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน, อุทยานเย๋เหลิ่ว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, Taipei 101 อนุสนณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อาหารจานเด่น เมนูปลาประธานาธบดี, สเต็กจานร้อน, Sea Food
 • หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลิ่ว, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ชอปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
12 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
15,900
ทัวร์โค๊ด VINI190577

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE04_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึก Taipei 101 วัดหลงซาน, อุทยานเย๋หลิ่ว, อุทยานอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์, อาหารซีฟู้ด+เสี่ยวหลงเปา
 • หมู่บ้านสายรุ้ง, MIHAYARA ICE CREAM, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ตลาดปลาไทเป, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, พิพิธภัณฑ์กู้กง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ศูนย์เครื่องสำองค์, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ชอปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
10 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
16,900
ทัวร์โค๊ด VINI200096

ทัวร์ไต้หวัน [ CI-202 ] ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี, กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, เมนูนึ่งจักรพรรดิ, สเต็กสลัดบาร์ไต้หวัน, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
 • หมู่บ้านสายรุ้ง, เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, วัดจงไถ่ฉานซื่อ, ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซิเหมินติง, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป101, เอาท์เล็ทมอลล์
เดินทางช่วง
12 มิ.ย. - 20 ต.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63
7 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
17,900
ทัวร์โค๊ด VINI191683

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE59 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน, แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, เมืองเจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, น้ำพุร้อนเป่ยโถว, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านคอสเมติก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เดินทางช่วง
25 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค๊ด VINI191490

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE01_BR ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว+อาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, Taipei 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์, อาหารซีฟู้ด+เสี่ยวหลงเปา, ลิ้มรสไอศครีม MIYAHARA
 • ผู่หลี่, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, มิฮายาร่าไอศกรีม, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
12 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด VINI191682

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE52 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2] 6D4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว, นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake), นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง, แช่น้ำแร่ส่วนตัว
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ปลาประธานาธิปดี, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดไต้หวัน
 • หนานโถว, วัดเหวิ่นหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, นั่งกระเช้าพาโนราม่า, หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, เจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ, ร้านชาอู่หลง, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านสร้อยสุขภาพ, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ซีเหมินติง, นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน, อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ, ร้านหยก, นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านเครื่องสำอาง, Mitsui Outlet Park
เดินทางช่วง
10 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI191686

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE20 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2] 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ, ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, อาหารซีฟู้ด
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, เจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง, ไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, COSMETIC SHOP, ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว, MITSUI OUTLET PARK
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI191684

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE22 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลทส์โก สายรุ้งตัวแม่] 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวแบบชิคๆ ที่หมู่บ้านสายรุ้ง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ, แช่น้ำแร่ออนเซนแบบส่วนตัว
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบนตึกไทเป 101, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
 • ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ร้านกาแฟ, ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ, ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา, ไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, ถนน LOVE LANE, สะพานคู่รัก, วัดเทียนหยวน, ร้านคอสเมติก, Mitsui Outlet Park
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
22,999