logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 272 พีเรียดจาก จาก 42 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI190733

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE04 ] ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่]

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด เที่ยวจัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 30 ก.ย. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด VINI190574

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE02_SL ] ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือสุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย๋หลิว ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาด

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านสายรุ้ง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
 • อาหารจานเด่น ชานมไข่มุก, หม้อไฟไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ดสไตล์จีน
 • ไถจงไนท์มาเก็ต, ร้านขนมพายสับปะรด, ผลิตภัณฑ์สร้อย, ซีเหมินติง, ตลาดปลาไทเป
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 29 ต.ค. 62 (12 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,900
ทัวร์โค๊ด VINI190726

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE02 ] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ]

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันแบบคลูๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 24 ต.ค. 62 (14 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด VINI190972

ทัวร์ไต้หวัน [ XW-T38 ] HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ย. 62 - 21 ม.ค. 63 (42 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด VINI190298

ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D3N (XW)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิม ช้อป แชะ...ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน
 • เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน ผูหลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ร้านชา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านเค้กสัปปะรด เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน ศูนย์สร้อยสุขภาพ DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 22 ต.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,899
ทัวร์โค๊ด VINI190317

ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักไทเป 2 คืน ชิม ช้อป จุใจ...ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน
 • เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน ผูหลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ร้านชา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านเค้กสัปปะรด เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน ศูนย์สร้อยสุขภาพ DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 22 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,899
ทัวร์โค๊ด VINI190542

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE03_SL ] ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน เย๋หลิ่ว

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม 2 อุทยาน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 วัดกวนอู วัดพระถังซำจั๋ง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี สเต๊กจานร้อน อาหารจีนพื้นเมือง อาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
 • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 29 ต.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด VINI190590

ทัวร์ไต้หวัน [ PTW11-VZ ] ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติ้ง (4D3N)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไทจง, ไทเป, ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก), อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, วัดพระถังซำจั๋ง,
 • อาหารจานเด่น ชานมไข่มุก, ซีฟู๊ดสไตล์จีน
 • ซีเหมิงติง, ร้านพายสับปะรด, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลาไทเป, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
20 ก.ย. - 26 ต.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด VINI190983

ทัวร์ไต้หวัน [ VZRMQ01 ] ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 26 ต.ค. 62 (7 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด VINI191047

ทัวร์ไต้หวัน [ SDT-05 ] TAIWAN TIGER WINTER 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไทเป, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านสายรุ้ง, ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว, ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อาหารจานเด่น เมนูขึ้นชื่อ : พระกระโดดกำแพง, ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไต้หวัน
 • เถาหยวน, ผูหลี่, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, แวะชิมชา, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, ขนมพายสัปปะรด, อุทยานเหยหลิ่ว, ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89), ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 29 ต.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
 Tiger Air
เริ่มต้น
14,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 42 โปรแกรม