logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 368 พีเรียดจาก จาก 33 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191598

ทัวร์ไต้หวัน [ VZRMQ01 ] ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทร,า ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101, ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย, ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน, พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1 คืน, ฟรี WIFI บนรถ
 • อาหารจานเด่น อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ตลาดกลางคืนซื่อหลิน, ขนมพายสับปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), วัดหลงซาน, ร้านเครื่องสำอางค์, ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE, หนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
30 ม.ค. - 25 มี.ค. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด VINI191280

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE05 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก สละโสดตัวแม่ ] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด!, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง, ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดไต้หวัน
 • เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านกาแฟ, เมืองไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, วัดเสียไห่เฉิงหวง, ร้านพายสับปะรด, ร้านสร้อยสุขภาพ, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน), ร้านคอสเมติก, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
29 ม.ค. - 28 มี.ค. 63 (56 ช่วงวันเดินทาง)
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,878
ทัวร์โค๊ด VINI191287

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE41 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก จุใจตัวพ่อ ] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ, ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต, เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์, ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต, ที่เที่ยวใหม่ !! หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน
 • อาหารจานเด่น มื้อพิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ด
 • เถาหยวน, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ร้านเครื่องสำอาง, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านพายสับปะรด, หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ร้านเครื่องสำอาง, ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
29 ม.ค. - 10 พ.ค. 63 (44 ช่วงวันเดินทาง)
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,878
ทัวร์โค๊ด VINI191484

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE02_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง, ปล่อยโคมผิงซี
 • อาหารจานเด่น ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, Sea Food
 • ไถจง, บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลา
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63 (25 ช่วงวันเดินทาง)
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด VINI191486

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE006_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชมตึก Taipei 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง, ชมหมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village
 • อาหารจานเด่น เมนูปลาประธานาธิบดี, ไอศกรีม MIYAHARA
 • ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ไถจงไนท์มาเก็ต, ล่องเรือสุริยันจันทรา, วัดเสวียนกวง, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, ตึกไทเป 101, สร้อยสุขภาพ, ตลาดปลาไทเป, ร้านพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอาง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, มิฮายาร่าไอศกรีม
เดินทางช่วง
13 ก.พ. - 16 ก.พ. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด VINI191685

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE11 ] ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลทส์โก ตัวพ่อสุดฮิต EP.2] 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงสู่ไทจง, สัมผัสมนต์เสน่ห์ไต้หวัน, เซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, กิน เที่ยว ช้อป สุดฟินที่ไทเป
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดไต้หวัน, แถมฟรี Ice Cream 1 scoop ที่ Miyahara
 • ไทจง, ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, CONA’S CHOCOLATE CASTLE, ตลาดปลาไทเป, ร้านพายสับปะรด, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านเครื่องสำอาง, ซีเหมินติง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ไทจง, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
เดินทางช่วง
7 ก.พ. - 24 มี.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,878
ทัวร์โค๊ด VINI191601

ทัวร์ไต้หวัน [ CITPE01 ] ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ (บินเช้า-กลับค่ำ) 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน, แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring, ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว, ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง, ฟรี WIFI บนรถ
 • อาหารจานเด่น พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
 • เมืองเจียอี้, ตลาดเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ชิมชาอู่หลง, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, ไถจง, หนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, ไทเป, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), ขนมพายสับปะรด, ร้านเครื่องสำอาง, ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, MITSUI OUTLET MALL
เดินทางช่วง
10 ก.พ. - 28 มี.ค. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด VINI191291

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE061_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น), ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป, ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา, สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง, สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่, เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเขาอาลีซาน
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง
 • ไถจง, ล่องเรือสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, ตลาดกลางคืน เจียอี้, ชิมชาอู่หลง, อาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน, มิฮายาร่าไอศกรีม, ไถจง, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, ร้านพายสับปะรด, ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านสร้อยสุขภาพ, ถ่ายรูปตึกไทเป 101, ซีเหมินติง, ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง
เดินทางช่วง
13 ก.พ. - 16 ก.พ. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์โค๊ด VINI191485

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE03_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยว 2 อุทยาน, นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน, อุทยานเย๋เหลิ่ว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, Taipei 101 อนุสนณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • อาหารจานเด่น เมนูปลาประธานาธบดี, สเต็กจานร้อน, Sea Food
 • หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลิ่ว, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ชอปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 30 มิ.ย. 63 (21 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์โค๊ด VINI191681

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE37 ] ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2] 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว, ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว (Yehliu Geopark Park), หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บ้านที่ถูกวาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆหลากสีมากมาย, วัดเหวินหวู่ (Wen Wu Temple)
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบู, ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี
 • ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน), ร้านเครื่องสำอาง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซาน, ร้านสร้อยสุขภาพ, ตลาดปลาไทเป, ร้านพายสับปะรด, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ร้านกาแฟ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, Mitsui Outlet Park
เดินทางช่วง
14 ก.พ. - 31 มี.ค. 63 (16 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
14,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 33 โปรแกรม