logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เถาหยวน 13 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI200097

ทัวร์ไต้หวัน [ XW-T42 ] ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAKURA ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101, นำท่านไปจุดชมซากุระที่สวยของไต้หวันที่วัดเทียนหยวน, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
  • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
  • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย๋หลิ่ว, วัดเทียนหยวน, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ตึกไทเป101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 25 มี.ค. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด VINI191049

ทัวร์ไต้หวัน [ SDT-08 ] TAIWAN TIGER WINTER 4D3N

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านสายรุ้ง, ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว, ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อาหารจานเด่น เมนูขึ้นชื่อ : พระกระโดดกำแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไต้หวัน
  • เถาหยวน, ผูหลี่, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, แวะชิมชา, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, ขนมพายสัปปะรด, อุทยานเหยหลิ่ว, ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89), ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
29 ก.พ. - 31 มี.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
 Tiger Air
เริ่มต้น
15,888