logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ โตเกียว-โอซาก้า 1966 พีเรียดจาก จาก 124 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI200030

ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJT-SL53-B02 ] ทัวร์โตเกียว HAPPY TOKYO สายเที่ยว 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดอาซากุสะ, ทะเลสาบคาวากูชิโกะ, หมู่บ้านโอชิดนะฮัคไค, ภูเขาไฟฟูจิ, อาบน้ำแร่, โตเกียวสกายทรี
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์นานาชาติ, BBQ ปิ้งย่าง
 • โตเกียว, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป), ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ, โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท, แช่ออนเซ็นธรรมชาติ, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท, JTC DUTY FREE, ช้อปปิ้งชินจูกุ, ช้อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เดินทางช่วง
17 ก.พ. - 19 มี.ค. 63 (34 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด VINI191707

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJNRTFKS01 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เหมาลำ 4 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง, นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี, ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ โตเกียว, บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • โตเกียวสกายทรี(ณ จุดถ่ายรูป), เมืองยามานาชิ, ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู, ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท, วิวภูเขาไฟฟูจิ(บริเวณลานสกี), พิธีชงชาญี่ปุ่น, โตเกียว, ช๊อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, เมืองฟุคุชิมะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ(ด้านนอก), หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ
เดินทางช่วง
20 ก.พ. - 24 ก.พ. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์โค๊ด VINI200027

ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJO-XW42-C02 ] ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OSAKA ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า สวยมากแม่ 4D2N

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ปราสาทโอซาก้า, วัดคิโยมิสึ, วัดโทไดจิ, ศาเจ้าฟูชิมิอินาริ, ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • นารา, วัดโทไดจิ, เกียวโต, วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, โอซาก้า, ปราสาทโอซาก้า, ช้อปปิ้งชินไซบาชิ, DUTY FREE, โอซาก้า
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 31 มี.ค. 63 (15 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
2 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค๊ด VINI191090

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ149 ] TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง, ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • เมืองยามายาชิ, อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท, พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองโตเกียว, ช๊อปปิ้งย่านโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, เมืองสึคุบะ, เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน, หมูบ้านโออุจิ จูคุ, แช่น้ำแร่ออนเซน, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ, เมืองนาริตะ, ช๊อปปิ้งอิออนมอลล์
เดินทางช่วง
2 มี.ค. - 19 มี.ค. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
18,888
ทัวร์โค๊ด VINI200059

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ174 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น, นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี, ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ, อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • นาริตะ, โตเกียว, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี( ถ่ายรูป ), สวนอุเอโนะ, ตลาดอะเมโยโกะ, เมืองยามานาชิ, แช่ออนเซ็นธรรมชาติ, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, ภูเขาไฟฟูจิ, โตเกียว, ช๊อปปิ้งชินจูกุ, ช๊อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เดินทางช่วง
16 มี.ค. - 19 เม.ย. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
18,888
ทัวร์โค๊ด VINI200028

ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJO-XW42-A02 ] ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OSAKA KYOTO NARA ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เที่ยวเต็ม 4D2N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ปราสาทโอซาก้า, วัดคิโยมิสึ, วัดโทไดจิ, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • นารา, วัดโทไดจิ, เกียวโต, วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, โอซาก้า, ปราสาทโอซาก้า, ช้อปปิ้งชินไซบาชิ, DUTY FREE, โอซาก้า
เดินทางช่วง
29 มี.ค. - 26 เม.ย. 63 (26 ช่วงวันเดินทาง)
29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
30 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
31 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
1 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด VINI200202

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP11-SL ] ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO POPULAR "ชมซากุระ" FREE DAY 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมซากุระ สวนอุเอโนะ, ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza), อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
 • วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, โอไดบะไดเวอร์ซิตี้, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, เรียนรู้วิธีการชงชาโตเกียวสวนอุเอโนะ, ช้อปปิ้งชินจุกุ, อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์, ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์
เดินทางช่วง
14 มี.ค. - 28 เม.ย. 63 (35 ช่วงวันเดินทาง)
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด VINI191123

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ152 ] TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ บานชมพู 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น, นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี, ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น, ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน, ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองอิบารากิ, สวนไคราคุ, พระใหญ่อุชิคุ, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป), เมืองยามานาชิ, ออนเซ็น + ขาปู, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ), พิธีชงชาญี่ปุ่น, โตเกียว, ช้อปปิ้งชินจูกุ, ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
เดินทางช่วง
10 มี.ค. - 19 เม.ย. 63 (36 ช่วงวันเดินทาง)
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,888
ทัวร์โค๊ด VINI191340

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ155 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • เมืองยามานาชิ, ภูเขาไฟฟูจิ, พิธีชงชาญี่ปุ่น, เมืองโตเกียว, ช้อปปิ้งชินจูกุ, ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, เมืองสึคุบะ, เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, แช่น้ำแร่ออนเซน, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ, เมืองนาริตะ, ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
เดินทางช่วง
16 มี.ค. - 19 เม.ย. 63 (29 ช่วงวันเดินทาง)
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,888
ทัวร์โค๊ด VINI191730

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJNRTFKS02 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI ซุปตาร์ เหมาลำ 5 6D4N

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง, นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ โตเกียว และถนนคลิสโร้ด เซนได, บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • โตเกียวสกายทรี (ณ จุดถ่ายรูป), เมืองยามานาชิ, ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู, ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท, วิวภูเขาไฟฟูจิ(บริเวณลานสกี), พิธีชงชาญี่ปุ่น, โตเกียว, ช๊อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, เมืองฟุคุชิมะ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, เมืองเซนได, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ดิวตี้ฟรี, ช๊อปปิ้งคริสโร้ด, เมืองฟุคุชิมะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ(ด้านนอก), หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ
เดินทางช่วง
19 ก.พ. - 24 ก.พ. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 124 โปรแกรม