logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ โตเกียว 876 พีเรียดจาก จาก 48 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI200202

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP11-SL ] ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO POPULAR "ชมซากุระ" FREE DAY 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมซากุระ สวนอุเอโนะ, ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza), อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
 • วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, โอไดบะไดเวอร์ซิตี้, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, เรียนรู้วิธีการชงชาโตเกียวสวนอุเอโนะ, ช้อปปิ้งชินจุกุ, อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์, ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์
เดินทางช่วง
7 เม.ย. - 28 เม.ย. 63 (18 ช่วงวันเดินทาง)
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด VINI200338

ทัวร์ญี่ปุ่น [ NRT33 ] ทัวร์โตเกียว SL TOKYO PINKMOSS ยืน1 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมความงามเทศกาลพิงค์มอส ประจำปี, ขอพรศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าฮิกาวะ), ช้อปปิ้ง ชินจุกุ, บุฟเฟ่ต์ขาปู+ออนเซ็น
 • อาหารจานเด่น เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โตเกียว (นาริตะ), ไซตามะ, คาวาโกเอะ, ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าฮิกาวะ), โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท, (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!), ชมทุ่งพิงค์มอส, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, โตเกียว, ชินจูกุ, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เดินทางช่วง
5 พ.ค. - 1 ก.ค. 63 (45 ช่วงวันเดินทาง)
5 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด VINI200366

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP15-SL ] ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO FUJI LAVENDER 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ พระใหญ่คามาคุระ, โออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง, หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
 • วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ, ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ทุ่งลาเวนเดอร์ โออิชิปาร์ค, เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น, หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค, ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ, อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์, ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 13 ก.ค. 63 (36 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63
2 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
4 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด VINI200378

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT13 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก โชกุน] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ราคาว้าวมากแม่ !!! เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ ไฮไลท์สำคัญมาญี่ปุ่นห้ามพลาด, เที่ยวชมวัดอาซากุสะ, และถนนนาคามิเซ, ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
 • นาริตะ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี, วัดอาซากุสะ, ถนนนาคามิเซ, ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5), พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว, ดิวตี้ฟรี, ชินจูกุ, อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง),
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
4 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด VINI200075

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT11 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก พิงค์มอสโชกุน] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เทศกาลชมพิงค์มอส กับราคาสุดว้าว!!!, เช็คอินวัดอาซากุสะ, เดินเล่นถนนคามิเซ, เก็บภาพประทับใจภูเขาไฟฟูจิ, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
 • นาริตะ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี, วัดอาซากุสะ, ถนนคามิเซ, ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต, ทานขาปูยักษ์, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5), ทุ่งดอกพิงค์มอส, พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว, ดิวตี้ฟรี, ชินจูกุ, อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
เดินทางช่วง
6 พ.ค. - 3 มิ.ย. 63 (25 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
10 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI200204

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP13-SL ] ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO ชมพู PINK PINK FREE DAY 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมทุ่งดอกพิงค์มอส, อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
 • วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, เทศกาลชมทุ่งดอกพิ๊งมอส, เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น, โตเกียว, ช้อปปิ้งชินจูกุ, อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว, หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์, ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์
เดินทางช่วง
25 เม.ย. - 3 มิ.ย. 63 (36 ช่วงวันเดินทาง)
25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63
28 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI200336

ทัวร์ญี่ปุ่น [ NRT31 ] ทัวร์โตเกียว XJ TOKYO PINKMOSS IN LOVE 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมเทศกาลพิงค์มอสปีละครั้ง, ถ่ายรูปกันดั้มยักษ์โอไดบะ, วัดนาริตะ, บุฟเฟ่ต์ขาปู+ออนเซ็น
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โตเกียว (นาริตะ), วัดอาซากุสะ, โกเท็มบะ เอาท์เล็ต, (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้้าแร่ ออนเซ็น !!), ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, FUJI SHIBAZAKURA PARK, ย่านโอไดบะ, นาริตะ, อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม, วัดนาริตะ, อิออนมอลล์
เดินทางช่วง
6 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
16 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI200340

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT14 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ คานากาวา ฟูจิ [เลทส์โก นินจา สปาร์ค] 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ขมเทศกาลดอกป๊อบปี้บานสะพรั่ง, เที่ยวหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค, เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ, เยือนวัดดังที่อาซากุสะ, นมัสการพระใหญ่ไดบุตสึ, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • นาริตะ, คานากาวา, สวนดอกไม้คุริฮามะ, หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค, ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต, ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5), พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, วัดอาซากุสะ, ถนนคามิเซ, ดิวตี้ฟรี, ชินจูกุ, พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ, วัดนาริตะ, อิออน
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
4 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI200341

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT15 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก นินจา สตรอง] 6D3N

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์สุดพิเศษ! เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ, เยือนหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค, ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดดัง วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งฟินๆย่านชินจูกุ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
 • นาริตะ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี, วัดอาซากุสะ, เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ, โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์, ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5), หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, ดิวตี้ฟรี, ชินจูกุ, อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง), โอไดบะ, กันดั้ม, เทพีสันติภาพ, อิออน
เดินทางช่วง
20 พ.ค. - 1 ก.ค. 63 (24 ช่วงวันเดินทาง)
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
24 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด VINI200060

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ175 ] ทัวรโตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้ 7

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม ทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น, นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี, ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ, อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • นาริตะ, โตเกียว, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรีผ ถ่านรูป, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท, แช่ออนเซ็นธรรมชาติ, ภูเขาไฟฟูจิ, ทุ่งพิงค์มอส, การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น, โตเกียว, ช๊อปปิ้งชินจูกุ, ช๊อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เดินทางช่วง
16 เม.ย. - 28 เม.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
20,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 48 โปรแกรม