logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ133 ] ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5D3N

รหัสสินค้า: VINI190489
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ133 ] ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5D3N

  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี, สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์, ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ
  • ชินจูกุ, โอไดบะ, อิออนนาริตะ
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ต.ค. 62 - 26 พ.ย. 62 ( 52 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
Sold Out
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 27,888 35,788 แสดง - 34
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 27,888 35,788 แสดง - 34
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 27,888 35,788 แสดง - 34
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 26,888 34,788 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ133 ] ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ133 ] ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5D3N
ราคาเริ่มต้น 26,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน