logo

ทัวร์เวียดนาม [ PGDAD02 ] ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ ราชินีออนเซ็น ต.ค.- ธ.ค. 62 ( บินเช้า-กลับบ่าย )

รหัสสินค้า: VINI190499
ทัวร์เวียดนาม [ PGDAD02 ] ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ ราชินีออนเซ็น ต.ค.- ธ.ค. 62 ( บินเช้า-กลับบ่าย )

  • บานาฮิลล์, สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่, วัดเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง, สวนน้ำ Ebisu Than Tai, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, วัดฟุกเกี๋ยน, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง, เมืองดานัง, สะพานมังกร, วัดลินห์อึ๋ง
  • ตลาดฮาน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
16 พ.ย. 62 - 16 พ.ค. 65 ( 20 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 17,888 23,388 แสดง - 30
18 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 15,888 21,388 แสดง - 30
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 15,888 21,388 แสดง - 30
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 16,888 22,388 แสดง - 30
25 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 15,888 21,388 แสดง - 30
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 15,888 21,388 แสดง - 30
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 18,888 24,388 แสดง - 30
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 15,888 21,388 แสดง - 30
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 15,888 21,388 แสดง - 30
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 18,888 24,388 แสดง - 30
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 16,888 22,388 แสดง - 30
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 15,888 21,388 แสดง - 30
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 15,888 21,388 แสดง - 30
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 16,888 22,388 แสดง - 30
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 15,888 21,388 แสดง - 30
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 15,888 21,388 แสดง - 30
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 17,888 23,388 แสดง - 30
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 15,888 21,388 แสดง - 30
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 17,888 23,388 แสดง - 30
Sold Out
13 พ.ค. 65 - 16 พ.ค. 65 8 16 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เวียดนาม [ PGDAD02 ] ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ ราชินีออนเซ็น ต.ค.- ธ.ค. 62 ( บินเช้า-กลับบ่าย )
ทัวร์เวียดนาม [ PGDAD02 ] ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ ราชินีออนเซ็น ต.ค.- ธ.ค. 62 ( บินเช้า-กลับบ่าย )
ราคาเริ่มต้น 8
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน