logo

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE04_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N

รหัสทัวร์ : VINI190577
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE04_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N

  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึก Taipei 101 วัดหลงซาน, อุทยานเย๋หลิ่ว, อุทยานอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
  • หมู่บ้านสายรุ้ง, MIHAYARA ICE CREAM, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ตลาดปลาไทเป, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, พิพิธภัณฑ์กู้กง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ศูนย์เครื่องสำองค์, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ชอปปิ้งซีเหมินติง
  • ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์, อาหารซีฟู้ด+เสี่ยวหลงเปา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ส.ค. 62 - 29 มิ.ย. 63 ( 45 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
6 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
11 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 18,900 23,900 แสดง - 25
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
18 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 18,900 23,900 แสดง - 25
Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
3 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 18,900 23,900 แสดง - 25
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 19,900 24,900 แสดง - 25
Sold Out
9 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 18,900 23,900 แสดง - 25
Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 18,900 23,900 แสดง - 25
Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 19,900 24,900 แสดง - 25
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
25 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
1 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
9 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 18,900 23,900 แสดง - 25
Sold Out
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 18,900 23,900 แสดง - 25
Sold Out
22 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
29 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
5 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 25
Sold Out
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
27 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
17 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
24 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE04_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE04_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N
ราคาเริ่มต้น 16,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน