logo

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE04_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N

รหัสทัวร์ : VINI190577
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE04_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N

  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึก Taipei 101 วัดหลงซาน, อุทยานเย๋หลิ่ว, อุทยานอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
  • หมู่บ้านสายรุ้ง, MIHAYARA ICE CREAM, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ตลาดปลาไทเป, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, พิพิธภัณฑ์กู้กง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ศูนย์เครื่องสำองค์, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ชอปปิ้งซีเหมินติง
  • ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์, อาหารซีฟู้ด+เสี่ยวหลงเปา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 เม.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
9 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 18,900 23,900 แสดง - 25
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 18,900 23,900 แสดง - 25
22 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
29 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
5 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 25
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
27 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
17 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
24 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE04_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE04_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N
ราคาเริ่มต้น 16,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน