logo

ทัวร์ไต้หวัน [ PTW12-VZ ] ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งซีเหมินติง (4D3N)

รหัสสินค้า: VINI190594
ทัวร์ไต้หวัน [ PTW12-VZ ] ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งซีเหมินติง (4D3N)

  • หมู่บ้านสายรุ้ง, อุทยานอาลีซาน, ชมสวนสนพันปี, ชิมชาอู่หลง, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, เย่หลิว, จิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น), วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, จงลี่ไนท์มาร์เก็ต, ร้านขนมพายสัปปะรด, ศูนย์เครื่องสำอาง, ซีเหมินติง
  • ชานมไข่มุก, สุกี้ชาบู, เมนูพระกระโดดกำแพง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ย. 62 - 28 ต.ค. 62 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 34
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 34
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 17,900 21,900 แสดง - 34
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน [ PTW12-VZ ] ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งซีเหมินติง (4D3N)
ทัวร์ไต้หวัน [ PTW12-VZ ] ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งซีเหมินติง (4D3N)
ราคาเริ่มต้น 14,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน