logo

ทัวร์ฮอกไกโด [ XJ144 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ 5D3N

รหัสสินค้า: VINI191070
ทัวร์ฮอกไกโด [ XJ144 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ 5D3N

  • ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระหนึ่งวันเต็ม, Unseen Hokkaido พระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า, เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ พร้อมชมหมีภูเขาไฟโชวะ, สัมผัสหิมะสีขาวนุ่ม ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร, บรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ, ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิและมิตซุยเอ้าเลท
  • โนโบริเบทสึ, หุบเขานรกจิโกกุตานิ, ภูเขาไฟโชวะ, สวนหมีภูเขาไฟโชวะ, ซัปโปโร, ช๊อปปิ้งทานุกิโคจิ, เนินพระพุทธเจ้า, มิตซุยเอาเล้ตท์, ดิวตี้ฟรี, ร้านสินค้ามือสอง, ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร, โอตารุ, คลองโอตารุ, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ, ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้, อิสระช๊อปปิ้งหรือเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
  • บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 ม.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 ( 57 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 34
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 34
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 34
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 34
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 34
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 34
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 29,888 38,788 แสดง - 34
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 28,888 37,788 แสดง - 34
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 34
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 23,888 32,788 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ฮอกไกโด [ XJ144 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ 5D3N
ทัวร์ฮอกไกโด [ XJ144 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ 5D3N
ราคาเริ่มต้น 23,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน