logo

ทัวร์เวียดนาม [ VNHAN06 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ซาปา โซคูล 5D4N

รหัสสินค้า: VINI191072
ทัวร์เวียดนาม [ VNHAN06 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ซาปา โซคูล 5D4N

  • ชมเมืองประวัติศาสตร์ชมธรรมชาติที่สวยงาม, ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่สวนสนุกฮาลองปาร์ค, ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน, พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่, ยอดเขาฟานซิปัน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันได, ที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์
  • เมืองฮาลอง, ฮาลอง ปาร์ค, นั่งกระเช้า 2 ชั้น, สวนดอกไม้ญี่ปุ่น, นั่งรถราง, ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel, การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ, ล่องเรืออ่าวฮาลอง, ถ้ำนางฟ้า, หมู่บ้านชาวประมง, เกาะไก่ชนกัน, เมืองนิงห์บิงห์, วัดไบ่ดิงห์, จ่างอาน, ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน, สถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skull island, เมืองลาวไก, เมืองซาปา, สถานีฟานสิปัน, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน, จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน, เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต, น้ำตกซิลเวอร์, โบสถ์ซาปา, ตลาดซาปา
  • อาหารทะเล + ไวน์แดงดาลัด, ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ต.ค. 62 - 2 เม.ย. 63 ( 81 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 12,888 16,888 แสดง - 30
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 11,888 15,888 แสดง - 30
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 12,888 16,888 แสดง - 30
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 12,888 16,888 แสดง - 30
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 12,888 16,888 แสดง - 30
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 12,888 16,888 แสดง - 30
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 12,888 16,888 แสดง - 30
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 14,888 18,888 แสดง - 30
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 13,888 17,888 แสดง - 30
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 14,888 18,888 แสดง - 30
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 14,888 18,888 แสดง - 30
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 15,888 19,888 แสดง - 30
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 15,888 19,888 แสดง - 30
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
28 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 13,888 17,888 แสดง - 30
29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 13,888 17,888 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เวียดนาม [ VNHAN06 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ซาปา โซคูล 5D4N
ทัวร์เวียดนาม [ VNHAN06 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ซาปา โซคูล 5D4N
ราคาเริ่มต้น 11,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน