logo

ทัวร์ฮอกไกโด [ XJ146 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด 6D4N

รหัสสินค้า: VINI191083
ทัวร์ฮอกไกโด [ XJ146 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด 6D4N

  • นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ, ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ และ โกดังอิฐแดงริมน้ำ, Unseen Hokkaido พระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า, อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน, ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล, สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ, สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
  • เมืองฮาโกดาเตะ, อุทยานแห่งชาติโอนุมะ, ป้อมโกเรียวคาคุ, โกดังอิฐแดงริมน้ำ, นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ, ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ, ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ, ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า), สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน, หุบเขานรกจิโกกุดานิ, เมืองซัปโปโร, มิตซุยเอ้าท์เลท, เนินพระพุทธเจ้า, เมืองฟุราโน่, เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่, เมืองบิเอะ, บ่อน้ำสีฟ้า, เมืองอาซาฮิคาว่า, หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า, อิออน ทาวน์, ศาลเจ้าฮอกไกโด, ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, เมืองโอตารุ, คลองโอตารุ, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ, ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้, ถนนทานุกิโคจิ
  • ชาบู บุฟเฟต์ + ขาปู
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 ม.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 ( 54 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
5 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
6 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
7 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
8 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
9 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
10 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
11 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
12 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
13 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
14 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
16 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
17 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
19 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
20 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
21 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
23 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
24 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
27 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
28 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
30 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
31 ม.ค. 63 - 5 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
1 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 35,888 45,788 แสดง - 34
2 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 35,888 45,788 แสดง - 34
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
15 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
16 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
19 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
22 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
23 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
25 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
26 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 30,888 40,788 แสดง - 34
28 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 30,888 40,788 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ฮอกไกโด [ XJ146 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด 6D4N
ทัวร์ฮอกไกโด [ XJ146 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด 6D4N
ราคาเริ่มต้น 30,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน