logo

ทัวร์ฮอกไกโด [ XJ147 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO MONBETSU ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง 6D4N

รหัสสินค้า: VINI191084
ทัวร์ฮอกไกโด [ XJ147 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO MONBETSU ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง 6D4N

  • สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า, สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ, สัมผัสหิมะขาวโพลน กับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีนิวฟุราโน่, ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า, ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มิตซุยเอ้าเลท ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ, ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน, สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
  • เมืองฮอกไกโด, เนินพระพุทธเจ้า, เมืองฟุราโน่, เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่, เมืองบิเอะ, บ่อน้ำสีฟ้า, เมืองอาซาฮิคาว่า, หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า, เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง, เมืองอาซาฮิคาว่า, ช้อปิ้ง อิออน ทาวน์, สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า, เมืองโอตารุ, คลองโอตารุ, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ, ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้, ร้านค้ามือสอง, ดิวตี้ฟรี, ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ, เมืองซัปโปโร, ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง, สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน, ทะเลสาบโทยะ, หุบเขานรกจิโกกุดานิ, เมืองซัปโปโร, ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 ม.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 ( 48 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
16 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
19 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
20 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
21 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
23 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
24 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
27 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 33,888 43,788 แสดง - 34
9 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 33,888 43,788 แสดง - 34
10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 33,888 43,788 แสดง - 34
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 33,888 43,788 แสดง - 34
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
25 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
27 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
28 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
29 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
1 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
2 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
4 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
5 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
6 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
7 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
8 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
9 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
13 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 31,888 41,788 แสดง - 34
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 29,888 39,788 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ฮอกไกโด [ XJ147 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO MONBETSU ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง 6D4N
ทัวร์ฮอกไกโด [ XJ147 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO MONBETSU ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง 6D4N
ราคาเริ่มต้น 29,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน