logo

ทัวร์ฮอกไกโด [ ZHOK15 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร [ เลสโก ฮอกไกโด สโนว์ขาวโพลน ] 6D4N

รหัสสินค้า: VINI191162
ทัวร์ฮอกไกโด [ ZHOK15 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร [ เลสโก ฮอกไกโด สโนว์ขาวโพลน ] 6D4N

  • สัมผัสเมืองท่า ที่รุ่งเรืองในอดีต ณ เมืองฮาโกดาเตะ, นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซานพร้อมชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาล
  • เมืองฮาโกดาเตะ, สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ, โกดังอิฐแดงริมน้ำ, เนินฮาจิมันซากะ, ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน, ภูเขาไฟโชวะ, สวนหมีภูเขาไฟโชวะ, ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด, ลานกิจกรรมหิมะ, เมืองโอตารุ, คลองโอตารุ, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ถนนซาไกมาชิ, ดิวตี้ฟรี, อิออน, อุทยานโมอาย, พระอะตะมะไดบุตสึ, ตลาดปลาซัปโปโรโจไง, ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, หอนาฬิกาซัปโปโร, สวนโอโดริ, มิตซุยเอ้าเล็ท
  • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 ม.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 ( 73 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
5 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
6 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
7 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
8 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
9 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
10 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
11 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
12 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
13 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
14 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
16 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
17 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
19 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
20 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
21 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
23 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
24 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
27 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
28 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
30 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
25 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
27 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
28 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
29 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
1 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
2 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
4 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
5 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
6 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
7 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
8 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
9 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
13 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
15 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
16 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
19 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
22 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
23 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
25 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
26 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 32,999 42,999 แสดง - 35
28 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 32,999 42,999 แสดง - 35

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ฮอกไกโด [ ZHOK15 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร [ เลสโก ฮอกไกโด สโนว์ขาวโพลน ] 6D4N
ทัวร์ฮอกไกโด [ ZHOK15 ] ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร [ เลสโก ฮอกไกโด สโนว์ขาวโพลน ] 6D4N
ราคาเริ่มต้น 29,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน