logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJK-XJ53-A01 ] ญี่ปุ่น HAPPY FUKUSHIMA NO.1 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI191212
ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJK-XJ53-A01 ] ญี่ปุ่น HAPPY FUKUSHIMA NO.1 5D3N

  • สนุกกับการเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง, สัมผัสความยิ่งใหญ่ อลังการ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ, ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
  • เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, แช่น้ำแร่ออนเซน, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ, เมืองนิกโก้, ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ, เมืองสึคุบะ, เมืองยามานาชิ, อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท, พิธีชงชาญี่ปุ่น, เมืองนาริตะ, ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 15
Sold Out
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 15,876 23,776 แสดง - 24
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJK-XJ53-A01 ] ญี่ปุ่น HAPPY FUKUSHIMA NO.1 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJK-XJ53-A01 ] ญี่ปุ่น HAPPY FUKUSHIMA NO.1 5D3N
ราคาเริ่มต้น 15,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน