logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJK-XJ53-A01 ] ญี่ปุ่น HAPPY FUKUSHIMA NO.1 5D3N

รหัสสินค้า: VINI191212
ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJK-XJ53-A01 ] ญี่ปุ่น HAPPY FUKUSHIMA NO.1 5D3N

  • สนุกกับการเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง, สัมผัสความยิ่งใหญ่ อลังการ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ, ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
  • เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, แช่น้ำแร่ออนเซน, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ, เมืองนิกโก้, ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ, เมืองสึคุบะ, เมืองยามานาชิ, อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท, พิธีชงชาญี่ปุ่น, เมืองนาริตะ, ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ม.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 ( 37 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 25,876 33,776 แสดง - 34
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 25,876 33,776 แสดง - 34
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 22,876 30,776 แสดง - 34
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 18,876 26,776 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJK-XJ53-A01 ] ญี่ปุ่น HAPPY FUKUSHIMA NO.1 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ HJK-XJ53-A01 ] ญี่ปุ่น HAPPY FUKUSHIMA NO.1 5D3N
ราคาเริ่มต้น 18,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน