logo

ทัวร์ฮอกไกโด [ ZHOK24 ] ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ อาซาฮิกาว่า โซอุนเคียว ซัปโปโร [เลสโก สโนว์หรรษา] 6D4N

รหัสสินค้า: VINI191253
ทัวร์ฮอกไกโด [ ZHOK24 ] ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ อาซาฮิกาว่า โซอุนเคียว ซัปโปโร [เลสโก สโนว์หรรษา] 6D4N

  • สัมผัสประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดนกแพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า, สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า, บ่อน้ำสีฟ้า, เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
  • โอตารุ, คลองโอตารุ, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ถนนซาไกมาชิ, หมู่บ้านราเม็ง, สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า, บ่อน้ำสีฟ้า, เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว, ลานกิจกรรมหิมะ, อุทยานโมอาย, พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ, ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก, มิตซุย เอ้าท์เล็ต, ดิวตี้ฟรี, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย, หอนาฬิกาซัปโปโร, สวนโอโดริ, อิออน มอลล์
  • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 29,999 39,999 แสดง - 35
21 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 31,999 41,999 แสดง - 35
23 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 34,999 44,999 แสดง - 35
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 43,999 53,999 แสดง - 35
30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 43,999 53,999 แสดง - 35
4 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
6 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
11 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
13 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
20 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
27 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
29 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
2 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
7 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
9 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
16 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
23 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ฮอกไกโด [ ZHOK24 ] ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ อาซาฮิกาว่า โซอุนเคียว ซัปโปโร [เลสโก สโนว์หรรษา] 6D4N
ทัวร์ฮอกไกโด [ ZHOK24 ] ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ อาซาฮิกาว่า โซอุนเคียว ซัปโปโร [เลสโก สโนว์หรรษา] 6D4N
ราคาเริ่มต้น 29,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน