logo

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE41 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก จุใจตัวพ่อ ] 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI191287
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE41 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก จุใจตัวพ่อ ] 5D3N

  • เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ, ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต, เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์, ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต, ที่เที่ยวใหม่ !! หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน
  • เถาหยวน, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ร้านเครื่องสำอาง, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านพายสับปะรด, หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ร้านเครื่องสำอาง, ซีเหมินติง
  • มื้อพิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ด
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 เม.ย. 63 - 10 พ.ค. 63 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 18,878 24,378 แสดง - 30
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 18,878 24,378 แสดง - 30
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 18,878 24,378 แสดง - 30
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 18,878 24,378 แสดง - 30
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 18,878 24,378 แสดง - 30
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 18,878 24,378 แสดง - 30
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 18,878 24,378 แสดง - 30
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 13,878 18,378 แสดง - 30
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 30
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 16,878 22,378 แสดง - 30
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 16,878 22,378 แสดง - 30
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 16,878 22,378 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE41 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก จุใจตัวพ่อ ] 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE41 ] ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [ เลสโก จุใจตัวพ่อ ] 5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,878
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน