logo

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE061_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191291
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE061_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4D3N

  • ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น), ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป, ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา, สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง, สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่, เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเขาอาลีซาน
  • ไถจง, ล่องเรือสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, ตลาดกลางคืน เจียอี้, ชิมชาอู่หลง, อาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน, มิฮายาร่าไอศกรีม, ไถจง, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, ร้านพายสับปะรด, ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านสร้อยสุขภาพ, ถ่ายรูปตึกไทเป 101, ซีเหมินติง, ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง
  • พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
14 พ.ย. 62 - 16 ก.พ. 63 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 30
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 30
Sold Out
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 30
Sold Out
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 30
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 30
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 30
Sold Out
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 30
Sold Out
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 30
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 30
Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 30
Sold Out
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 30
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 30
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 30
Sold Out
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 30
Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 30
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 30
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 30
Sold Out
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 30
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 30
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 30
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 30
Sold Out
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 13,900 17,900 แสดง - 30
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 14,900 18,900 แสดง - 30
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE061_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE061_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4D3N
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน