logo

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE061_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191291
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE061_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม  4D3N

  • ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น), ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป, ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา, สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง, สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่, เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเขาอาลีซาน
  • ไถจง, ล่องเรือสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, ตลาดกลางคืน เจียอี้, ชิมชาอู่หลง, อาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน, มิฮายาร่าไอศกรีม, ไถจง, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, ร้านพายสับปะรด, ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านสร้อยสุขภาพ, ถ่ายรูปตึกไทเป 101, ซีเหมินติง, ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง
  • พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 14,900 18,900 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE061_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม  4D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE061_VZ ] ไต้หวัน มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4D3N
ราคาเริ่มต้น 14,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน