logo

ทัวร์ไต้หวัน [ CI-201 ] ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191292
ทัวร์ไต้หวัน [ CI-201 ] ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4D3N

  • อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี, กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, Rainbow Village หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
  • ตึกไทเป 101, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย๋หลิ่ว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซิเหมินติง
  • เมนูพิเศษ : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 พ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 63 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 18,888 23,388 แสดง - 30
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 30
Sold Out
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 18,888 23,388 แสดง - 30
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
Sold Out
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 18,888 23,388 แสดง - 30
Sold Out
9 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 18,888 23,388 แสดง - 30
Sold Out
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
Sold Out
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
Sold Out
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 18,888 23,388 แสดง - 30
Sold Out
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
Sold Out
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
Sold Out
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
Sold Out
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
Sold Out
4 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
Sold Out
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
Sold Out
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
Sold Out
25 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ CI-201 ] ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ CI-201 ] ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4D3N
ราคาเริ่มต้น 15,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน