logo

ทัวร์ไต้หวัน [ XWT39 ] ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N

รหัสสินค้า: VINI191293
ทัวร์ไต้หวัน [ XWT39 ] ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N

  • อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน, ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจัง, วัดเหวินวู่, อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติง
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ เมนูนึ่งจักรพรรดิ
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
16 พ.ย. 62 - 25 มี.ค. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 17,888 22,388 แสดง - 30
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 25,888 30,388 แสดง - 30
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน [ XWT39 ] ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ XWT39 ] ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N
ราคาเริ่มต้น 15,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน