logo

ทัวร์ไต้หวัน [ PTW14-VZ ] ไต้หวัน PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191295
ทัวร์ไต้หวัน [ PTW14-VZ ] ไต้หวัน PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4D3N

  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา, เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ, ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน, นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
  • ไทจง, ล่องทะเลสาบ, วัดพระถั๋งซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต, เจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟ, ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม, เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอาง, ซีเหมิงติง, ไทเป, วัดหลงซาน, ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง
  • พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 62 - 29 ธ.ค. 62 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 15,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 34
Sold Out
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 15,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 15,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 34
Sold Out
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 15,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 15,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 34
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 15,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 15,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 34
Sold Out
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 34
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 34
Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 17,999 22,499 แสดง - 34
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 34
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 34
Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 17,999 22,499 แสดง - 34
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 17,999 22,499 แสดง - 34
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 17,999 22,499 แสดง - 34
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 16,999 21,499 แสดง - 34
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 17,999 22,499 แสดง - 34
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 17,999 22,499 แสดง - 34
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 16,999 21,499 แสดง - 34
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 19,999 24,499 แสดง - 34
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ PTW14-VZ ] ไต้หวัน PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ PTW14-VZ ] ไต้หวัน PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4D3N
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน