logo

ทัวร์พม่า [ BT-MMR051_PG ] พม่า มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191325
ทัวร์พม่า [ BT-MMR051_PG ] พม่า มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4D3N

  • สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง, ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์, ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมุนี, ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม
  • พุกาม, โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวซานดอว์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, มัณฑะเลย์, เที่ยวเมืองมิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ระฆังมิงกุน, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง
  • เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 16,900 20,400 แสดง - 24
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 16,900 20,400 แสดง - 24
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 14,900 18,400 แสดง - 24
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 14,900 18,400 แสดง - 24
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 14,900 18,400 แสดง - 24
8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
3 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
4 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
19 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 13,900 17,400 แสดง - 24

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า [ BT-MMR051_PG ] พม่า มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4D3N
ทัวร์พม่า [ BT-MMR051_PG ] พม่า มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4D3N
ราคาเริ่มต้น 12,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน