logo

ทัวร์พม่า [ BT-JT01_SL ] มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

รหัสทัวร์ : VINI191328
ทัวร์พม่า [ BT-JT01_SL ] มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

  • ไหว้พระ 5 วัดดัง, เจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหวาทัตยี, เทพทันใจ, พระหินอ่อน, ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง
  • ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, วัดพระหินอ่อน
  • สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
เดินทางช่วง
9 เม.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
13 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
16 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
23 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
30 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
7 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
14 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
21 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
28 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
4 มิ.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
11 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
18 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
25 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า [ BT-JT01_SL ] มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน
ทัวร์พม่า [ BT-JT01_SL ] มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น 3,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน