logo

ทัวร์พม่า [ BT-JT01_SL ] มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

รหัสสินค้า: VINI191328
ทัวร์พม่า [ BT-JT01_SL ] มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

  • ไหว้พระ 5 วัดดัง, เจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหวาทัตยี, เทพทันใจ, พระหินอ่อน, ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง
  • ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, วัดพระหินอ่อน
  • สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
เดินทางช่วง
21 พ.ย. 62 - 26 มี.ค. 63 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 30
28 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 30
1 ธ.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 30
2 ธ.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 30
5 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 30
8 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 30
9 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 30
12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 30
15 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 30
16 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 30
19 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 30
22 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 30
23 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 30
26 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 30
29 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 4,999 4,999 แสดง - 30
2 ม.ค. 63 - 2 ม.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
9 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
16 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
23 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 2,999 2,999 แสดง - 30
30 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
6 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
13 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 2,999 2,999 แสดง - 30
20 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
27 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
5 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 30
19 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 30
26 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์พม่า [ BT-JT01_SL ] มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน
ทัวร์พม่า [ BT-JT01_SL ] มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น 2,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน