logo

ทัวร์พม่า [ PMM03C-DD ] พม่า PRO MYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวัน ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง

รหัสสินค้า: VINI191331
ทัวร์พม่า [ PMM03C-DD ] พม่า PRO MYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวัน ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง

  • ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์, ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน, นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์, ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!!, เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก
  • ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, วัดบารมี, พระนอนตาหวาน, พระหง่าทัตจี, ตลาดสก๊อต, เข้าชมช้างเผือก
  • HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น
เดินทางช่วง
15 พ.ย. 62 - 20 มี.ค. 63 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 25
16 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
17 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
22 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
23 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
29 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 25
30 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
13 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 25
20 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 25
17 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 2,999 2,999 แสดง - 25
24 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 2,999 2,999 แสดง - 25
31 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 2,999 2,999 แสดง - 25
7 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 2,999 2,999 แสดง - 25
14 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 2,999 2,999 แสดง - 25
21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 2,999 2,999 แสดง - 25
28 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 2,999 2,999 แสดง - 25
6 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 2,999 2,999 แสดง - 25
13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 2,999 2,999 แสดง - 25
20 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 2,999 2,999 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์พม่า [ PMM03C-DD ] พม่า PRO MYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวัน ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า [ PMM03C-DD ] พม่า PRO MYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวัน ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง
ราคาเริ่มต้น 2,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน