logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT28 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สโนว์เฟรชชิ่ง] 5D4N

รหัสทัวร์ : VINI191366
ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT28 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สโนว์เฟรชชิ่ง] 5D4N

  • สัมผัสความงดงามของศาลเจ้าชื่อดังแห่งเมืองนิกโก้ ณ ศาลเจ้าโทโชกุ, สนุกสนานเพลิดเพลินกับลานสกีฟูจิเท็น ตระการตากับ แสง สี ดูไฟ ณ หมู่บ้านเยอรมัน, แช่ออนเซ็น
  • นิกโก้, ศาลเจ้าโทโชกุ, สะพานชินเคียว, น้ำตกเคง่อน, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, ลานสกี ฟูจิเท็น, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, โอไดบะ, ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน, โตเกียว, อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์, วัดนาริตะ, อิออน มอลล์
  • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ม.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 ( 35 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 29,999 37,999 แสดง - 35
Sold Out
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 29,999 37,999 แสดง - 35
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 23,999 31,999 แสดง - 35
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 23,999 31,999 แสดง - 35
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 23,999 31,999 แสดง - 35
Sold Out
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 23,999 31,999 แสดง - 35
Sold Out
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 23,999 31,999 แสดง - 35
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 26,999 34,999 แสดง - 35
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 26,999 34,999 แสดง - 35
Sold Out
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 23,999 31,999 แสดง - 35
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 23,999 31,999 แสดง - 35
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 23,999 31,999 แสดง - 35
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 24,999 32,999 แสดง - 35
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT28 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สโนว์เฟรชชิ่ง] 5D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT28 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สโนว์เฟรชชิ่ง] 5D4N
ราคาเริ่มต้น 23,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน