logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT31 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ [เลสโก นินจาหิมะ] 6D3N

รหัสทัวร์ : VINI191369
ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT31 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ [เลสโก นินจาหิมะ] 6D3N

  • สัมผัสความงามของหมู่บ้านยูนิชิงาวะออนเซ็น ที่อลังการงานว้าวมากคะแม่!!, เช็คอินรัวๆๆ กับเทศกาลไฟคามาคุระ 1 ปีมีครั้งเดียว, ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ
  • พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ, เอมิ เอ้าท์เล็ท, เมืองฟุกุชิมะ, ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima, หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ, ปราสาทสึรุกะ, ยูนิชิงาวะออนเซ็น, เทศกาลคามาคุระ, ลานกิจกรรมหิมะ, นิกโก้, ศาลเจ้าโทโชกุ, สะพานชินเคียว, ทะเลสาบชูเซนจิ, น้ำตกเคง่อน, ห้างฯ อิออน จัสโก้, เมืองคาวาโกเอะ, ถนนคุราซึคุระ, หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ, ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช, ดิวตี้ฟรี, ย่านชินจุกุ
  • บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ, Tobanyaki Set, บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นฉบับ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ม.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 26,999 34,999 แสดง - 35
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 5 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
4 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 27,999 35,999 แสดง - 35
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 27,999 35,999 แสดง - 35
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 27,999 35,999 แสดง - 35
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 26,999 34,999 แสดง - 35
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 26,999 34,999 แสดง - 35
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 26,999 34,999 แสดง - 35
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 26,999 34,999 แสดง - 35
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 26,999 34,999 แสดง - 35
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63 26,999 34,999 แสดง - 35
Sold Out
1 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 22,999 30,999 แสดง - 35
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT31 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ [เลสโก นินจาหิมะ] 6D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT31 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ [เลสโก นินจาหิมะ] 6D3N
ราคาเริ่มต้น 22,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน