logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ178 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ

รหัสทัวร์ : VINI191454
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ178 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ

  • ไฮไลท์!! ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ, ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ และเสริมดวงความรัก ณ ศาลเจ้าฟูระตะ, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
  • เมืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, ศาลเจ้าฟูระตะ, เมืองฟุกุชิมะ, ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ดิวตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 25,888 34,788 แสดง - 40
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,888 44,788 แสดง - 40
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 25,888 34,788 แสดง - 40

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ178 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ178 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ
ราคาเริ่มต้น 25,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน