logo

ทัวร์พม่า [ FT-MDL PG03V ] ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ 3D2N

รหัสทัวร์ : VINI191472
ทัวร์พม่า [ FT-MDL PG03V ] ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ 3D2N

  • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี, จุดชมวิวเมือพุกาม, ชมพระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง, ชมโชว์หุ่นกระบอกพื้นเมือง, ล่องเรือชมแม่น้ำอิรวดี
  • พุกาม, จุดชมวิวเมืองพุกาม, ชมโชว์หุ่นกระบอก, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดมนูหา, วัดอนันดา, เครื่องเขิน, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ติโลมินโล, มัณฑะเลย์, สะพานไม้อู่เป็ง, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, มิงกุน, ล่องแม้น้ำอิรวะดี, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน), วัดกุโสดอว์, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
11 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 12,990 16,890 แสดง - 30
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 11,990 15,890 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า [ FT-MDL PG03V ] ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ 3D2N
ทัวร์พม่า [ FT-MDL PG03V ] ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ 3D2N
ราคาเริ่มต้น 11,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน